Vianoce 2021

Keď prišla plnosť času,
Boh poslal svojho Syna, narodeného zo ženy.
(Gal 4, 4)

Drahí apoštoli Božieho milosrdenstva!

V konkrétnom čase dejín prišiel na zem Boží Syn. Bol to prelomový bod v dejinách ľudstva – začiatok posledných čias. Sú to časy, v ktorých sa zavŕšilo Kristovo víťazstvo nad zlom. Je definitívne a trvalé. Môžeme si teda byť istí, že láska, pravda a dobro nakoniec zvíťazia! Každý z nás je pozvaný podieľať sa na tomto víťazstve, a preto nám Boh dáva čas. Nie je to však len čas chronos počítaný na hodiny a dni. Boh nám dáva aj čas kairos, ktorý je časom jeho pôsobenia – časom milosrdenstva, ktorého mierou je práve Božie milosrdenstvo.

Každoročné slávenie Vianoc, v ktorých oslavujeme vtelenie Ježiša Krista a jeho vstúpenie do ľudských dejín nám pripomína, že Boh nám skutočne chce preukázať svoje milosrdenstvo. Boh akoby „predlžuje čas milosrdenstva” ­- ako to vyznal svätej Faustíne, aby každý z nás mohol rozpoznať čas jeho navštívenia a prijať jeho milosrdnú lásku.

Z celého srdca Vám želáme a modlíme sa, aby nás Panna Mária a sv. Jozef naučili takej viere, ktorá nám aj uprostred najťažších udalostí pomôže objaviť Božiu prítomnosť a zakúsiť víťazstvo lásky, pravdy a dobra v našom živote. Prajeme Vám Vianoce plné Božieho pokoja a lásky!

Uisťujeme Vás o našich modlitbách na Vaše úmysly pri adorácii malého Ježiška.

sr. Miriam Janiec
spolu so sestrami z tímu Faustínum