Modlitwa

Kiedy rozważasz to, co ci powiem w głębi serca twego,
większą odnosisz korzyść, niżbyś przeczytała wiele ksiąg.
O, gdyby dusze chciały słuchać głosu Mego,
kiedy przemawiam w głębi ich serca,
w krótkim czasie doszłyby do szczytu świętości.

Z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny

Wszyscy apostołowie Bożego Miłosierdzia należący do Stowarzyszenia „Faustinum”,
podejmują wezwanie do prowadzenia

pogłębionego życia wewnętrznego

Poznawanie Boga

Na drodze modlitwy indywidualnej:

 • Troszczą się o rozwój osobistej więzi z Bogiem,
  dbając o codzienną modlitwę;
 • Starają się spotykać z Jezusem Miłosiernym
  obecnym w Słowie Bożym a także przemawiającym
  w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny.

Wypraszają miłosierdzie Boże dla świata

korzystając z darów, jakie Bóg przekazał nam przez św. Siostrę Faustynę:

1

Święta Bożego Miłosierdzia

2

koronki do Bożego Miłosierdzia

3

modlitwy w Godzinie Miłosierdzia

Sakramenty

Na drodze życia sakramentalnego:

 • Regularnie korzystają z sakramentu pokuty i pojednania;
 • Uczestniczą w Mszy świętej, także w ciągu tygodnia;
 • Adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

matka miłosierdzia

Na drodze kontemplacji życia Maryi
w modlitwie różańcowej,

uczą się zawierzenia i uwielbiania Boga
we wszystkich okolicznościach życia oraz
przyjmowania i niesienia miłosierdzia innym.

codzienność

Na drodze codziennego życia:

 • Trwają przy Jezusie obecnym w ich sercu;
 • Przeżywają w łączności z Nim swoje obowiązki, prace, czas odpoczynku i rozrywki;
 • Troszcząc się o codzienny rachunek sumienia, odkrywają Jego działanie w zwyczajnych wydarzeniach i okolicznościach życia.

W ten sposób prawda o Bożym miłosierdziu przenika całe ich życie!

Rekolekcje

Ważnym elementem drogi modlitwy są rekolekcje, przeżywane w odosobnieniu i ciszy.

Naszym członkom i wolontariuszom
proponujemy rekolekcje z serii
Z Biblią i Dzienniczkiem św. Siostry Faustyny
oraz Rekolekcje formacyjne Faustinum