Modlitwa

Wszyscy apostołowie Bożego Miłosierdzia, niezależnie od tego, czy są wolontariuszami czy członkami, podejmują wezwanie do prowadzenia pogłębionego życia wewnętrznego. Troszczą się o rozwój osobistej więzi z Bogiem. Starają się spotykać z Jezusem Miłosiernym obecnym w Słowie Bożym, a także w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Dbają o codzienną indywidualną modlitwę. W ten sposób prawda o miłosierdziu Boga dociera nie tyle do ich umysłów, co nade wszystko do ich serc. Sprawy Kościoła i świata zawierzają Maryi, Matce Miłosierdzia, poprzez modlitwę różańcową.

W sposób szczególny zaangażowani są w zadanie wypraszania Miłosierdzia Bożego dla całego świata, korzystając z darów, jakie Bóg przekazał nam przez św. Siostrę Faustynę: Święta Bożego Miłosierdzia, koronki do Bożego Miłosierdzia i modlitwy w Godzinie Miłosierdzia.