Máriin deň

Pozývame všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva zapojiť sa do modlitbovej akcie Máriin deň.

Dňa 13. januára sa biskupi, kňazi, rehoľníci a laici z mnohých pútnických miest na celom svete budú 24 hodín modliť ruženec za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Celú akciu organizuje Slovenský Dohovor za rodinu pod patronátom spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša. Na každom pútnickom mieste sa budú modliť 2 časti ruženca a úkon zasvätenia sa Panne Márii. Modlitby budú plynúť okrem iného zo svätyní vo Fatime, Lurdoch, La Sallete, Amsterdame, Kibeho, Guadalupe, Aparecide v Brazílii, San Giovanni Rotondo, Gargane, Lorete, Mukačeve, Manile, Levoči, Litmanovej, Máriapote (Maďarsko).

Do tejto akcie sa zapájame aj v našom Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove. Prenos modlitby z Łagiewnikov sa začne o 15:00. Po Hodine milosrdenstva a Korunke Božieho milosrdenstva sa budeme modliť ruženec v slovenčine, poľštine, taliančine a angličtine.

Pozývame Vás modliť sa s nami!

Keby nebolo Panny Márie, naše námahy by nestáli za veľa (Den. 686).