CD

pexels-photo-8005508

Miłosierna trójca. miłosierny Ojciec

ks. Stanisław Witkowski MS, s. M. Clareta Fečová ISMM

Rozpoczynamy cykl rekolekcji z serii: „Miłosierna Trójca”.  W pierwszej części zatytułowanej „Miłosierny Ojciec” chcemy kontemplować miłosierdzie Ojca. Ojca, którego miłosierdzie jest jak łono matczyne. To z niego zrodziliśmy się i do niego wracamy. Ojca, który zawsze wychodzi nam naprzeciw z otwartymi ramionami. W te objęcia chcemy rzucić się z ufnością, jak czyniła to Siostra Faustyna.

Płyta zawiera nagrania z rekolekcji organizowanych przez Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia, które odbyły się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

CD MP3 jest dostępne w Sekretariacie „Faustinum”.

Pokochałem cię wieczną miłością 2019

ks. Krzysztof Wons SDS
i Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

„Pokochałem cię wieczną miłością” – to słowa, które rozbrzmiewają od pierwszej do ostatniej stronicy Biblii. To słowa, które przenikają także każdą stronę „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Są to słowa, które Bóg nieustannie wypowiada na głębinach naszych serc odpowiadając na naszą najgłębszą potrzebę miłości. Tęsknimy za tym głosem, a tak często już go nie słyszymy. Trudno jest nam wierzyć w miłość, a jeszcze trudniej ją przyjmować. Siostra Faustyna zaprasza nas do wspaniałej przygody, jaką jest wędrówka przez życie z Bogiem Miłosierdzia, który pragnie mówić do nas i objawiać nam swą wieczną i niezmienną miłość pośród naszej codzienności. Pragnie tylko, byśmy tak jak Jego Apostołka, otworzyli się na doświadczenie tej Miłości, uwierzyli Jej i powierzyli się Jej z ufnością. To właśnie w tej Miłości, możemy odnaleźć swoją tożsamość i misję. Tej Miłości na imię jest Miłosierdzie.

 

CD MP3 jest dostępne w Sekretariacie „Faustinum”.

Pokochałem cię wieczną miłością

ks. Krzysztof Wons SDS
i Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia

Każdy z nas tęskni za miłością. Często szukamy jej w stworzeniach lub w dobrach, które przemijają. W konsekwencji niejednokrotnie przekonaliśmy się, że nic nie może wypełnić tęsknoty naszego serca, tylko Bóg. Jego miłość bowiem jest wierna, wieczna i niezmienna. Sam zapewnia nas: „Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość” (Jr 31, 3). On kocha nas niezmiennie i zachowuje dla nas miłosierdzie, nawet wówczas, gdy my okazujemy się niewierni. Jezus powiedział niegdyś do św. Siostry Faustyny: „Nim stworzyłem świat, kochałem cię miłością, jakiej serce twoje dziś doświadcza, i przez wieki całe miłość moja się nigdy nie zmieni” (Dz. 1754), a dzisiaj te słowa kieruje do każdego z nas.

CD MP3 jest dostępne w Sekretariacie „Faustinum”.

Miłosierdzie w rodzinie

ks. Piotr Wieczorek i s. M. Diana Kuczek ZMBM

Świat rodzinnych relacji jest jak labirynt, w którym jedynie czerpanie ze źródła Miłosierdzia umożliwia dalszą, wspólną wędrówkę przez życie. Zanurzeni w miłosierdziu Boga ciągle uczymy się jak kochać swoich najbliższych, jak przebaczać i chętnie darować urazy. Podczas tych rekolekcji będziemy odkrywać jak wielkim bogactwem jest rodzina i jak warto dbać o wzajemne relacje.

CD MP3 jest dostępne w Sekretariacie „Faustinum”.

Jestem. Poznaj prawdziwe oblicze Boga

ks. dr Sławomir Czajka i s. Miram Janiec ZMBM

Dlaczego szukamy oblicza Boga? Być może dlatego, że nasza historia życia ukształtowała w nas Jego fałszywe obrazy i czujemy, że coś jest nie tak… Może dlatego, że to w jaki sposób mówili nam o Bogu nasi najbliżsi, wychowawcy, to czego doświadczyliśmy, w dużej mierze zniekształciło w nas Jego oblicze… Czy nie właśnie z tego powodu bliskie są nam pytania: Kim jest Ten, do którego się modlę? Przed jakim Bogiem staję? Kim On jest dla mnie?

To ważne pytania. Bo kiedy chcę wejść w przyjacielską relację z Bogiem; kiedy chcę stanąć przed Nim ze szczerością i z całą moją biedą – to nie jest obojętne to, Kim On jest dla mnie. Jeśli jest dla mnie surowym Sędzią, będę bał się odsłonić przed Nim wszystko to, co jest w mojej duszy. Jeśli poznam Go jako Miłość i Miłosierdzie, powierzę się Mu z ufnością.

CD MP3 jest dostępne w Sekretariacie „Faustinum”.

Moc spotkania

ks. Sławomir Czajka i s. M. Emanuela Gemza ZMBM

Tęsknimy za głębokim spotkaniem z Bogiem, które przemienia nasze życie. W pośpiechu i wirze spraw codziennych wydaje się to niemożliwe. Książka „Moc spotkania” jest szansą na to, by się zatrzymać i trwać w obecności Jezusa Miłosiernego, w jakimkolwiek stanie ducha jesteśmy. Jeśli więc doświadczasz własnej słabości i grzeszności, bądź cierpisz i tracisz grunt pod nogami albo wręcz przeciwnie, z radością i entuzjazmem kroczysz za Panem, ta książka jest dla Ciebie! Zapraszamy cię na drogę odkrywania Boga w modlitwie, aby potem w codzienności móc Go łatwiej spotkać w zwyczajnych wydarzeniach dnia, w drugim człowieku i w samym sobie.

CD MP3 jest dostępne w Sekretariacie „Faustinum”.

Życie prawdziwe to Miłosierdzie

o. Stanisław Łucarz SJ

Rekolekcje zatytułowane „Życie prawdziwe to Miłosierdzie” zostały wygłoszone dla członków Stowarzyszenia „Faustinum” w dniach od 12 do 15 lutego 2017 roku. Temat zrodził się z inspiracji zaczerpniętej z dzieł i wykładów ks. prof. Józefa Tischnera. Jest w nich uderzające zdanie: „Życie prawdziwe jest nieobecne!”. Okazuje się jednak, że to nie ks. Tischner jest jego autorem, ale francuski poeta Arthur Rimbaud (1854-1891), nazywany poetą przeklętym. Wyraża ono dramatyczną diagnozę tragicznego życia tego poety i tylu ludzi, także w naszych czasach. Oznacza ono zarazem, że żyjemy życiem fałszywym. Skąd jednak ten fałsz i na czym on polega? Gdzie jest prawda życia? Kto jest drogą do życia prawdziwego? Rekolekcje są odpowiedzią na te pytania w oparciu o Słowo Boże.

CD MP3 jest dostępne w Wydawnictwie „Misericordia”.

Z Maryją odkrywać miłosierdzie Boga

o. Marek Wójtowicz SJ

Podczas rekolekcji odkrywać będziemy skarby wiary razem z Maryją. To Ona cierpliwie wskazuje nam drogę do Jezusa – Światłości świata. Ona – Matka Słowa – jest dla nas przykładem, jak czytać i rozważać Pismo święte, by przynosiło owoce w naszym codziennym życiu. Jest dla nas wzorem współdziałania z Bożym Miłosierdziem zbawiającym człowieka.

 

CD MP3 jest dostępne w Sekretariacie „Faustinum”.

Śladami Miłosierdzia

o. Aleksander Jacyniak SJ

Miłosierdzie Boże towarzyszy nam w każdym momencie życia (por. Dz. 949), jest z nami w radości i smutku, w cierpieniu i bólu, we wszystkim, co nas spotyka. Wychodzi nam naprzeciw, gdy zagubimy się na ścieżkach zła i wyprowadza nas z ciemności grzechu do światła. Każdy etap naszego życia naznaczony jest śladami miłosierdzia. Trzeba tylko nauczyć się je dostrzegać oczyma wiary. Rozważania umieszczone na płycie, opierając się na tekstach Starego Testamentu oraz „Ćwiczeniach duchowych” św. Ignacego Loyoli, dają wskazania jak modlić się, dokonywać wyborów, podejmować duchową walkę, przeżywać cierpienie, jak odnajdywać w tym wszystkim, co niesie życie, ślady miłosiernego Boga. Mogą być dla nas pomocą w naszej zwyczajnej, codziennej drodze do Boga, w odkrywaniu i przeżywaniu tajemnicy Jego miłosierdzia.

CD MP3 jest dostępne w Sekretariacie „Faustinum”.

Miłosierdzie Boże

– ratunek czy droga do pełni życia?

ks. Bogdan Czupryn

Jezus Chrystus wzywa nas, byśmy czynili miłosierdzie braciom. Odpowiadając na wyzwania naszych czasów pytamy, dlaczego mamy być miłosierni? Czy tylko z tej racji, aby zaskarbić sobie miłosierną pomoc, gdy sami będziemy w potrzebie? A może również dlatego, by stawać się bardziej człowiekiem, bardziej o sobie stanowić, bardziej cieszyć się życiem? Aby na te pytania odpowiedzieć, trzeba z jednej strony stale wnikać w tajemnicę Miłosierdzia, z drugiej zaś, odkrywać obiektywną prawdę o człowieku. Im pełniej zrozumiemy osobę ludzką, tym łatwiej nam będzie uznać, że prośba o miłosierdzie dla świata całego wychodzi naprzeciw naturalnej potrzebie życia w miłosierdziu. Łatwiej nam będzie przyjąć, że zabieganie o wyobraźnię miłosierdzia i kształtowanie kultury miłosierdzia, to droga do lepszego świata, bardziej przyjaznego człowiekowi. Wreszcie, łatwiej nam będzie przekonać siebie i innych, że być miłosiernym, to tyle, co być autentycznie szczęśliwym.

CD MP3 jest dostępne w Sekretariacie „Faustinum”.

Z Maryją ku Miłosiernemu Bogu

ks. Teofil Siudy

Obraz Maryi, jaki wyłania się z Biblii i całej Tradycji Kościoła, to obraz Matki włączonej w zbawcze działanie Boga miłosierdzia w misterium Chrystusa i Kościoła. Wynika z tego, że również nasza życiowa więź z Matką Jezusa winna być wpisana w zbawcze ramy objawiania się Bożego miłosierdzia. Zawierzenie Maryi nie może być nigdy postrzegane jako postawa autonomiczna, oderwana, czy też tym bardziej przeciwstawiana fundamentalnemu oddaniu każdego chrześcijanina samemu Bogu. Aby akt naszego zawierzenia Maryi był autentyczny, musi być on włączony w chrześcijański dynamizm oddania się Trójjedynemu Bogu. Zawierzenie to ma bowiem uczynić chrześcijanina bardziej dyspozycyjnym wobec miłosiernego Boga i uległym Jego łasce. Nasze oddanie Matce Bożej ma stanowić niejako część życiowej odpowiedzi na zbawczy plan miłosiernego Boga. Jest to bowiem zawierzenie Tej, która w pełni zbawczego czasu współdziałała z Chrystusem Odkupicielem w objawieniu się zbawczego miłosierdzia. Stąd też budzi Ona w oddanych sobie ludzkich sercach nadzieję na Boże zmiłowanie i prowadzi nas do źródeł Bożego miłosierdzia. Zawierzenie Maryi, Matce Miłosierdzia, wpisuje się ostatecznie w zawierzenie Bożemu miłosierdziu, jawi się jako nasza droga z Matką Jezusa ku miłosiernemu Bogu.

CD MP3 jest dostępne w Sekretariacie „Faustinum”.