NOVÝ ROK!

Svätá Faustína je pre nás, apoštolov Božieho milosrdenstva, vzorom, ako prežiť posledné chvíle roka a ako zveriť seba, svojich blízkych a celý svet do rúk Boha, ktorý nás nekonečne miluje! Vo svojom Denníčku napísala:

Predvečer Nového roka. (…) Nakoniec odbila dvanásta, posledná hodina roka. Skončila som ju v mene Najsvätejšej Trojice. Aj prvú hodinu nového roka som začala v mene Najsvätejšej Trojice. Prosila som každú z osôb o požehnanie. S veľkou dôverou som sa pozerala na nový rok, ktorý určite nebude skúpy na utrpenie (Den. 355).   

Už vopred ti ďakujem, ó, Pane, za všetko, čo mi zošle tvoja dobrotivosť (Den. 1449).

Končí sa rok. Môj duch sa zahĺbil do dobrodení, ktorými ma Boh zahŕňal počas celého roka. Moja duša sa zachvela pri pohľade na to množstvo Pánových milostí. V mojej duši sa zrodil ďakovný chválospev Bohu. Celú hodinu som bola pohrúžená do adorácie a ďakovnej modlitby (Den. 855).

Podľa tradície našej kongregácie si svätá sestra Faustína 1. januára losovala aj patróna na začiatok roka. Pozývame vás zúčastniť sa na tomto losovaní, aby nás každý deň Nového roka osobitným spôsobom sprevádzal jeden zo svätých, ktorí v nebi ustavične oslavujú Božie milosrdenstvo.

Patróna na Nový rok si môžete vylosovať tu: