Ufność odpowiedzią na Boże Miłosierdzie

Zapraszamy na pierwszą konferencję, rozpoczynającą 2 etap formacji podstawowej z cyklu biblijnego, p.t. “Ufność odpowiedzią na Boże Miłosierdzie”, wygłoszoną przez s. M. Elianę Chmielewską ISMM podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty Faustinum. Treść konferencji jest także dostępna  w podręczniku p.t. „Ufność w Biblii i Dzienniczku św. Faustyny”. Podręcznik…

Ufność w Biblii i Dzienniczku św. Faustyny

Wszyscy tęsknimy za miłością. Tęsknimy za doświadczeniem szczęścia i pokoju. Pragniemy mieć w życiu kogoś, przy kim czujemy się bezpieczni, pewni Jego miłości i życzliwości, pewni, że na nim możemy się oprzeć. Nikt tak jak Bóg, Ten Jedyny i Prawdziwy o miłosiernym Sercu i Obliczu nie da nam takiego oparcia. To On jest Skałą,…

10. „Matka Miłosierdzia”

Zapraszamy do wysłuchania ostatniej konferencji I etapu formacji podstawowej, cyklu biblijnego p.t. „Matka Miłosierdzia”, którą wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM.

9. „Miłosierny Duch działąjący w Kościele”

Zapraszamy do wysłuchania dziewiątej konferencji I etapu formacji podstawowej, z cyklu biblijnego p.t. „Miłosierny Duch działający w Kościele”, którą dla krakowskiej wspólnoty „Faustinum” wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM.

8. „Miłosierny Odkupiciel”

Zapraszamy na kolejną konferencję I etapu formacji podstawowej, z cyklu biblijnego p.t. „Miłosierny Odkupiciel”, którą dla krakowskiej wspólnoty „Faustinum” wygłosiła s. M. Emanuela Gemza ZMBM .