Boże Narodzenie 2021

Gdy nadeszła pełnia czasu,
zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty”
(Gal 4, 4)

Drodzy Apostołowie Bożego Miłosierdzia!

W określonym czasie historii Syn Boży zstąpił na ziemię. To moment przełomowy w dziejach ludzkości – początek czasów ostatecznych. Są to czasy, w których dokonało się zwycięstwo Chrystusa nad złem. Jest ono przesądzone i nieprzemijające. Możemy więc być pewni, że ostatecznie zwycięży miłość, prawda i dobro! Każdy z nas zaproszony jest do udziału w tym zwycięstwie, dlatego Bóg daje nam czas. Nie jest on jednak tylko czasem chronos odliczanym godzinami i dniami. Bóg daje nam także czas kairos, będący czasem Jego działania – czasem miłosierdzia, którego miarą jest Boże miłosierdzie.

Coroczna uroczystość Bożego Narodzenia, w której świętujemy Wcielenie Boga w ludzką historię, przypomina nam o tym, że Bóg naprawdę pragnie okazywać nam swoje miłosierdzie. Co więcej, Bóg niejako „przedłuża czas miłosierdzia” – jak wyznał św. Faustynie, po to, by każdy z nas mógł rozpoznać czas swojego nawiedzenia i przyjąć Jego miłosierną miłość.

Z serca życzymy i o to się modlimy, by Maryja i Józef nauczyli nas takiej wiary, która nawet pośród najtrudniejszych wydarzeń, pomoże nam odkrywać obecność Boga, a także doświadczać zwycięstwa miłości, prawdy i dobra w naszym życiu. Życzymy pełnych Bożego pokoju i miłości Świąt Bożego Narodzenia!

Zapewniamy o naszej modlitwie w Waszej intencji podczas adoracji Bożego Dziecięcia

s. Miriam Janiec
wraz z Siostrami z ekipy „Faustinum”