Poznaj Stowarzyszenie

Widzę, że będzie wielkie stowarzyszenie
osób świeckich, do którego mogą wszyscy należeć i czynem przypominać miłosierdzie Boże, czyniąc miłosierdzie jedni drugim.

List św. Siostry Faustyny do ks. Michała Sopoćki

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia

Faustinum

wyrasta z charyzmatu naszej Patronki – św. Siostry Faustyny, z jej duchowości i misji apostolskiej.
Łączy osoby świeckie i konsekrowane oraz kapłanów,
którzy pragną służyć orędziu miłosierdzia Bożego.

Charyzmat

W centrum charyzmatu Stowarzyszenia „Faustinum” jest

tajemnica

Bożego miłosierdzia

objawiona w słowie Bożym
i przypomniana w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny.

Charyzmat Stowarzyszenia „Faustinum” polega 
na głoszeniu Bożego miłosierdzia
poprzez czyn, słowo i modlitwę
we współczesnym świecie.

Duchowość

Specyficzna droga do świętości
członków „Faustinum” polega
na poznawaniu tajemnicy Bożego miłosierdzia,
które prowadzi do postawy ufności
wobec Boga bogatego w miłosierdzie
oraz rodzi pragnienie upodobnienia się do Niego
poprzez miłosierdzie świadczone bliźnim.

Misja

Charyzmat Stowarzyszenia „Faustinum”
wyznacza jego członkom ich życiową misję,
dlatego każdy z nich pod natchnieniem Ducha Świętego
powinien rozpoznawać, że prawda o Bożym miłosierdziu
jest tym orędziem, które Bóg chce ogłosić światu
poprzez świadectwo jego życia.

Misją apostołów Bożego miłosierdzia jest:

PODEJMOWANIE UCZYNKÓW
MIŁOSIERDZIA

1

 

Postawa ta rodzi się z głębokiego doświadczenia Bożego miłosierdzia w swoim życiu
i dostrzegania Jezusa w każdym człowieku spragnionym miłości, natomiast wyraża się ona
w zaradzania jego potrzebom fizycznym, psychicznym i duchowym. 

SZERZENIE CZCI  I GŁOSZENIE PRAWDY
O BOŻYM MIŁOSIERDZIU
POPRZEZ ŚWIADECTWO ŻYCIA

2

We wszystkich okolicznościach życia starają się oni głosić prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie, zachęcając swoich bliźnich do zaufania Mu, a także obdarowując ich słowem przebaczenia, upomnienia braterskiego
oraz pocieszenia.

WYPRASZANIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
DLA ŚWIATA

3

Członkowie czynią to poprzez modlitwę, zwłaszcza przez praktykę form kultu przekazanych przez św. Siostrę Faustynę:
cześć obrazu Jezusa Miłosiernego,
codzienne odmawianie Koronki do Miłosierdzia Bożego, praktykowanie modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i obchodzenie Święta Bożego Miłosierdzia,
a także przez duchowe ofiary składane w intencji wyproszenia miłosierdzia Bożego dla świata.

Z okazji 25-lecia istnienia „Faustinum”

został przygotowany reportaż,
w którym znajdziesz więcej informacji o naszym Stowarzyszeniu oraz świadectwa naszych członków i wolontariuszy.

Zapraszamy do obejrzenia!

Odtwórz wideo

Członkowie i wolontariusze

STOWARZYSZENIA APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Faustinum

Zostań wolontariuszem

STOWARZYSZENIA APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Faustinum

Poznaj historię

STOWARZYSZENIA APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Faustinum