Intencje Grupy “Lectio divina”

Grupa “Lectio divina” Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” modli się w tym tygodniu w następujących intencjach:

 • za dzieło “Faustinum”, o jego rozwój zgodny z wolą Bożą, o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu kierunku jego rozwoju oraz za wszystkich członków i wolontariuszy i w ich intencjach;
 • za Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, o rozwój tego miejsca zgodnie z wolą Bożą oraz w intencji planowanej rozbudowy;
 • za ofiarodawców i dobrodziejów “Faustinum”;
 • o ustanie pandemii koronawirusa, potrzebne łaski dla chorych i ich rodzin, personelu medycznego, wszystkich służb niosących ludziom pomoc oraz radość wieczną dla zmarłych;
 • w intencji pana Leszka i jego wnuczki o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej;
 • dziękczynna za pogodne przeżywanie jesieni życia u Marii, Emilii i Wandzi, Heleny z prośbą o potrzebne siły fizyczne i samodzielność do końca ich życia;
 • o powrót do trzeźwości dla Józka;
 • o spokojną, szczęśliwą śmierć dla Marii i potrzebne siły fizyczne dla jej córki opiekującej się swą matką;
 • o dar spowiedzi świętej dla Łukasza i jego partnerki
 • o nawrócenie i życie w przyjaźni z Bogiem dla Piotra, Justyny, Ol8, Marcina, Adama, Marzenki, chrześniaków , krewnych, bliskich oraz sąsiadów i znajomych.
 • o wyjście z długów i łaskę zdrowia dla Teresy i jej rodziny
 • o łaski dla ks. Dariusza i parafii;
 • o zdrowie dla taty Sylwii, aby Bóg pozwolił mu jeszcze żyć.
 • o łaski potrzebne dla taty ks. Rafała w walce z ciężką chorobą i ukojenie w cierpieniu dla bliskich, o niezłomną wiarę i ufność w Boże Miłosierdzie;
 • w intencji ks. Daniela;
 • we wszystkich intencjach Liberato;
 • o załatwienie wszystkich trudnych spraw dla Pawła;
 • za Joanne i Jakuba o powrót do kościoła o wiarę nadzieje i miłość i o sakrament małżeństwa;