Intencje Grupy “Lectio divina”

Grupa “Lectio divina” Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” modli się w tym tygodniu w następujących intencjach:

 • za dzieło “Faustinum”, o jego rozwój zgodny z wolą Bożą, o światło Ducha Świętego w rozeznawaniu kierunku jego rozwoju oraz za wszystkich członków i wolontariuszy i w ich intencjach;
 • za Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, o rozwój tego miejsca zgodnie z wolą Bożą oraz w intencji planowanej rozbudowy;
 • za ofiarodawców i dobrodziejów “Faustinum”;
 • w intencji pana Leszka i jego wnuczki o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Najświętszej;
 • dziękczynna za pogodne przeżywanie jesieni życia u Marii, Emilii i Wandzi, Heleny z prośbą o potrzebne siły fizyczne i samodzielność do końca ich życia;
 • o powrót do trzeźwości dla Józka;
 • o spokojną, szczęśliwą śmierć dla Marii i potrzebne siły fizyczne dla jej córki opiekującej się swą matką;
 • o dar spowiedzi świętej dla Łukasza i jego partnerki
 • we wszystkich intencjach Dale;
 • dziękczynna za wszelkie dary i owoce Ducha Świętego w V Międzynarodowym Kongresie Apostołów Bożego Miłosierdzia;
 • dziękczynna za szczęśliwą operację Bronisławy i wracanie do sił;
 • o sprawne i dokładne poprowadzenie leczenia neurologicznego pewnej osoby;
 • o łaskę powrotu do zdrowia i potrzebne łaski po operacji dla Antoniny, siły i zdrowie dla Teresy oraz o Boże błogosławieństwo, potrzebne siły fizyczne i duchowe dla Agnieszki i całej jej rodziny;
 • w intencjach wynagradzających wszystkie profanacje Najświętszego Ciał i Krwi Pana Jezusa oraz Eucharystii w Kościele świętym;
 • o Boże miłosierdzie dla Teresy która trwa cały czas w śpiączce o ufność w Boże miłosierdzie dla jej rodziny;
 • o dobrą spowiedź dla Agnieszki;
 • o umiejętność rozpoznawania znaków Bożych dla wszystkich otwartych na głos Ducha Świętego;
 • o wyzwolenie z szatana i złego towarzystwa dla Magdaleny Marii;
 • o uzdrowienie Anny z małopłytkowości krwi;
 • o zmianę stylu życia i cnotę pracowitości dla Bartka a poprzez nią niesienie bliskości, czułości, współczucia, miłosierdzia klientom i kontrahentom;
 • o łaskę nieba dla mamy Wiktorii