Apostolstwo

Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia,
które mają wypływać z miłości ku mnie.
Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić…

Z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny

 Apostołowie Bożego Miłosierdzia

podejmują drogę modlitwy i formacji,
by następnie na wzór Miłosiernego Jezusa
czynić miłosierdzie swoim braciom i siostrom.

Czyny i słowa miłosierne,

 to ta szczególna przestrzeń,
gdzie mogą oni głosić swoim życiem prawdę
o miłosierdziu Boga względem każdego człowieka.

W prostocie i z zapałem czynią miłosierdzie wobec chorych,
starszych, potrzebujących wsparcia oraz wszędzie tam,
gdzie poprowadzi ich Miłosierny Jezus.