Apostolstwo

Wiara jest martwa bez uczynków, jak pisze św. Jakub Apostoł. Te słowa są zaproszeniem do wrażliwości na potrzeby naszych braci i sióstr. Tak więc Apostołowie Bożego Miłosierdzia “Faustinum” starają się o to, by ich oczy, uszy, język, ręce, nogi, a nade wszystko serce było miłosierne. Czyny i słowa miłosierne, to ta szczególna przestrzeń, gdzie mogą oni głosić swoim życiem prawdę o miłosierdziu Boga względem każdego człowieka. Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić… Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742).