Formacja

Aby dobrze przygotować się do bycia apostołem Bożego Miłosierdzia, członkowie naszego Stowarzyszenia podejmują formację. Podstawowy program formacyjny trwa 4 lata:

  • I rok – Poznawać Miłosierdzie Boże,
  • II rok – Żyć ufnością,
  • III rok – Żyć miłosierdziem,
  • IV rok – Współpracować z Miłosierdziem.

Na każdy rok przygotowano 3 cykle konferencji:

  • Cykl: biblijny,
  • Cykl: ABC życia duchowego oraz
  • Cykl: misja i duchowość św. Siostry Faustyny.

Poszczególne tematy zostały opracowane w oparciu o Pismo Święte, dokumenty Kościoła oraz „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny.

Formacja prowadzona jest w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i słowackim. Może być przeżywana we wspólnocie lub indywidualnie. Wspólnoty „Faustinum” istnieją przy niektórych domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz przy parafiach. Jeżeli członek nie może uczestniczyć w spotkaniach wspólnoty, ma możliwość pracy indywidualnej, zamawiając materiały w sekretariacie „Faustinum”. Bliższe informacje na temat wspólnot można uzyskać w sekretariacie „Faustinum”.

Naszą formację wspierają również organizowane rekolekcje, dni skupienia, sesje formacyjne oraz wydawane publikacje.