Formacja

Aby dobrze przygotować się do bycia apostołem Bożego Miłosierdzia, członkowie naszego Stowarzyszenia podejmują formację. Podstawowy program formacyjny trwa 4 lata:

  • I rok – Poznawać Miłosierdzie,
  • II rok – Żyć ufnością,
  • III rok – Żyć miłosierdziem,
  • IV rok – Współpracować z Miłosierdziem.

Na każdy rok przygotowano 3 cykle konferencji:

  • cykl biblijny,
  • ABC życia wewnętrznego oraz
  • duchowość św. Siostry Faustyny.

Poszczególne tematy zostały opracowane w oparciu o Pismo Święte, dokumenty Kościoła oraz “Dzienniczek” św. Siostry Faustyny.

Formacja prowadzona jest w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i słowackim. Może być przeżywana we wspólnocie lub indywidualnie. Wspólnoty “Faustinum” istnieją przy niektórych domach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz przy parafiach. Jeżeli członek nie może uczestniczyć w spotkaniach wspólnoty, ma możliwość pracy indywidualnej, zamawiając materiały w sekretariacie “Faustinum”. Bliższe informacje na temat wspólnot można uzyskać w sekretariacie “Faustinum”.

Naszą formację wspierają również organizowane rekolekcje, dni skupienia, sesje formacyjne oraz wydawane publikacje.