Zostań członkiem

Kto to jest członek „Faustinum”?

Pełną formą przynależności
do Stowarzyszenia „Faustinum” jest członkostwo. 

Członkiem Stowarzyszenia „Faustinum”
może być osoba pełnoletnia, świecka, konsekrowana lub duchowna,
która odbyła roczny wolontariat
i odkryła, że duchowość Stowarzyszenia
jest jej drogą do świętości i pragnienie nią iść.

czy warto być członkiem?

Członkowie Stowarzyszenia „Faustinum” włączeni są 
w duchowość i misję Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia,
przez co stają się jego bezpośrednimi współpracownikami.

Kontynuują misję św. Siostry Faustyny
i niosą orędzie miłosierdzia wspólnie z Siostrami
docierając do coraz to nowych środowisk i osób.

Uczestniczą w dobrach duchowych Zgromadzenia
i są otoczeni jego szczególną troską. 

Mają prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia
i w ten sposób podjąć odpowiedzialność
za dalszy rozwój naszej wspólnoty.

członek zobowiązuje się

 • Regularnie uczestniczyć w sakramentach świętych,
  zwłaszcza w Eucharystii oraz w sakramencie pokuty i pojednania;

   

 • Rozwijać w sobie postawę zaufania Bogu
  przez pełnienie Jego woli w każdych okolicznościach życia;

   

 • Troszczyć się o postawę miłosierdzia wobec bliźnich,
  spełniając codziennie chociaż jeden akt miłosierdzia
  poprzez czyn, słowo lub modlitwę;
 • Podejmować stałą osobistą formację
  według programu obowiązującego w Stowarzyszeniu
  ;

 • Uczestniczyć w rekolekcjach
  organizowanych przez Stowarzyszenie;

 • Brać czynny udział w realizowaniu wszystkich celów
  oraz misji Stowarzyszenia i na miarę możliwości
  włączać się w prace Stowarzyszenia oraz dzieła miłosierdzia;

 • Zachowywać Statut i Regulaminy Stowarzyszenia
  oraz regularnie wspierać materialnie Stowarzyszenie
  .

jak zostać członkiem?

Przyjęcie do grona członków Stowarzyszenia „Faustinum” poprzedzone jest osobistym spotkaniem z Siostrą
lub inną osobą odpowiedzialną.

Następnie składa się  odpowiednie dokumenty
w sekretariacie „Faustinum”.

Po zapoznaniu się z nimi i rozeznaniu Zarząd Stowarzyszenia
podejmuje decyzję i powiadamia o niej zainteresowaną osobę.

ceremonie

Ceremonie przyjęcia do grona członków
są zewnętrznym wyrazem
oddania się na służbę Bożemu Miłosierdziu
i świadectwem tego oddania
wobec zebranej wspólnoty „Faustinum”.

co dalej?

Jednym z najważniejszych zadań
w działalności Stowarzyszenia „Faustinum” jest troska o

duchową formację
swych członków

która pomaga im w pogłębianiu osobistej więzi
z Jezusem Miłosiernym i rozwijaniu otrzymanego charyzmatu.

Formacja przygotowuje także członków do podjęcia w swoim środowisku misji miłosierdzia. Kształtuje ona „nową wyobraźnię miłosierdzia” w trosce o najbardziej potrzebujących
i zagubionych duchowo.

Jeśli jesteś zainteresowany
wyślij wiadomość

FORMACJA

STOWARZYSZENIA APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Faustinum