Rekolekcje 2024

PROGRAM REKOLEKCJI 2024

STYCZEŃ

MIŁOSIERNI W CODZIENNOŚCI

Termin: 12-14 stycznia 2024

Temat: Jak być świadkiem Miłosierdzia we współczesnym świecie?
„Mów światu o Moim miłosierdziu, niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje”.
(Dz. 848)

Każdy z nas – ludzi ochrzczonych – jest powołany do tego, by swoim życiem dawać świadectwo o miłosiernej miłości Boga. Nie jest to łatwe, zwłaszcza w naszym najbliższym otoczeniu, które często bywa środowiskiem deklarującym swoją obojętność lub nawet wrogość wobec Boga i Kościoła. Czas ciszy i modlitwy pozwoli nam wsłuchać się w miłosierne serce Jezusa i odkryć jak być wiarygodnym i skutecznym świadkiem Bożego miłosierdzia.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

ks. Zbigniew Pałys MS  
Misjonarz Saletyn, ojciec duchowny Seminarium Księży Saletynów

s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM  
Siostra Matki Bożej Miłosierdzia, doktor biblistyki, zaangażowana w głoszenia orędzia miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

LUTY

MIŁOSIERNI W CODZIENNOŚCI – WARSZTATY

(dla członków i wolontariuszy „Faustinum”)

Termin: 9-11 lutego 2024

Temat: Poznanie siebie

Bycie apostołem Bożego Miłosierdzia wymaga od nas przygotowania. Potrzebujemy nie tylko duchowej formacji, ale także konkretnych sposobów i narzędzi, które pomogą nam w wypełnianiu naszego powołania. Potrzebujemy także poznania samych siebie, swojego bogactwa i swoich ograniczeń, aby bardziej świadomie móc podjąć to zadanie. Dzięki konkretnej wiedzy i praktycznym ćwiczeniom będziemy uczyć się dobrego kontaktu z samym sobą, aby w ten sposób uczynić pierwszy krok do bycia bardziej miłosiernymi w naszej codzienności.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

dr Monika Guzewicz  
Doktor psychologii, psychoterapeuta indywidualny i grupowy, wcześniej wykładowca akademicki, współtworzy projekt Godfullness Jezuici 

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia  

MARZEC

Szkoła modlitwy ze św. Faustyną

Termin: 1-3 marca 2024

Temat: Wejść w głębię modlitwy
„Mów do Mnie po prostu, jak przyjaciel z przyjacielem”. (Dz. 1487)

Wielu z nas tęskni za głębokim spotkaniem z Bogiem. Pragniemy takiej modlitwy, która pozwoli nam prawdziwie być z Jezusem i doświadczać Jego miłosierdzia. W czasie tych dni spróbujemy postawić pierwsze kroki na tej drodze, ucząc się prostej i szczerej rozmowy z naszym Bogiem.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

o. Szymon Popławski OP  
Dominikanin, socjusz prowincjała, wcześniej posługiwał jako submagister braci nowicjuszy i kaznodzieja Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego, współautor kilku książek

s. M. Eliana Chmielewska ISMM
Siostra Matki Bożej Miłosierdzia, posługuje w Zarządzie Stowarzyszenia „Faustinum”, opiekun duchowy Krakowskiej wspólnoty „Faustinum”

Imiona Jezusa w „Dzienniczku”

Termin: 22-24 marca 2024

Temat: Miłosierny Zbawiciel
„O Jezu, czyń ze mną, co Ci się podoba, wiem, że jesteś miłosiernym Zbawicielem”. (Dz. 854)

W klimacie ciszy i modlitwy będziemy odkrywać kolejne oblicze Jezusa ukazane nam w „Dzienniczkuprzez św. Siostrę Faustynę. Poznawała Go jako miłosiernego Zbawiciela, wychodzącego naprzeciw grzesznikom i zawsze gotowego przebaczyć. Odkrywając bezmiar miłosierdzia jakie Jezus, nasz Zbawiciel, ma dla każdego z nas będziemy zaproszeni do otwierania naszych serc na przyjęcie Jego miłosiernej miłości. 

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

s. M. Emanuela Gemza ISMM  
Siostra Matki Bożej Miłosierdzia, przewodnicząca Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, autorka książek i zeszytów formacyjnych „Faustinum”

ks. Krzysztof Kowal MS
Misjonarz Saletyn, odpowiedzialny za postulat, kierownik duchowy

 

KWIECIEŃ

Miłosierdzie w Biblii i „Dzienniczku” św. Faustyny

Termin: 12-14 kwietnia 2024

Temat: Obojętny czy Miłosierny?
„Bądź zawsze miłosierna, jako Ja miłosierny jestem. Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie, choćby największych wrogów, aby się mogło w całej pełni odbić w sercu twoim miłosierdzie Moje”. (Dz. 1695)

Żyjemy w świecie pełnym pośpiechu, rywalizacji i coraz większej obojętności, w którym bezinteresowność i miłosierdzie są często uznawane za słabość i naiwność. 

Wezwani, by kochać bliźniego jak siebie samego chcemy się zatrzymać, by w świetle przypowieści o miłosiernym Samarytaninie zobaczyć stan swojego serca. Czas rekolekcji, to szansa na spotkanie z Miłosiernym Bogiem, który chce nas przemieniać, abyśmy potrafili bardziej kochać.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

o. Michał Legan OSPPE
Paulin, doktor habilitowany teologii pastoralnej, misjonarz Miłosierdzia,
dziennikarz, publicysta, vloger, kierownik Katedry Teologii Mediów na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII,  kierownik Redakcji Audycji Katolickich TVP. 

s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM  
Siostra Matki Bożej Miłosierdzia, doktor biblistyki, zaangażowana w głoszenia orędzia miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

MAJ

Z Faustyną w codzienności

Termin: 10-12 maja 2024

Temat: Usłyszeć głos Miłosiernego
„Staram się o ciszę wewnętrzną, abym mogła słyszeć Jego głos…”. (Dz. 1828)

Żyjąc w rozpędzonym i rozhałasowanym świecie tęsknimy za ciszą i spokojem, które pozwoliłyby nam zatrzymać się i pomyśleć o tym, co ważne w naszym życiu. Rekolekcje stwarzają potrzebny do tego klimat. Jednak to przecież pośród pracy, licznych obowiązków i spraw codzienności toczy się nasze życie. Potrzebujemy więc nauczyć się jak rozpoznawać głos miłosiernego Boga w wirze codziennych zajęć, radości i trosk. Święta Siostra Faustyna tak właśnie żyła. Czerpiąc z jej duchowego doświadczenia będziemy odkrywać, że i do nas Bóg mówi, i że każdy z nas może Go usłyszeć.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

o. Robert Więcek SJ
Jezuita, rekolekcjonista, dyrektor Krajowego Sekretariatu Papieskiej Światowej Sieci Modlitwy

s. M. Emanuela Gemza ISMM  
Siostra Matki Bożej Miłosierdzia, przewodnicząca Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, autorka książek i zeszytów formacyjnych „Faustinum”

CZERWIEC

Z Faustyną w codzienności

Termin: 28-30 czerwca 2024

Temat: Walka duchowa
„Jam jest siłą twoją, Ja ci dam moc do walki”. (Dz. 1485)

Każdy, kto na serio prowadzi życie duchowe doświadcza w swoim życiu walki. Walczymy ze swoimi słabościami, z pokusami, ze zniechęceniem. Walczymy o to, by bardziej kochać, by rozeznać i wypełnić w swoim życiu wolę Bożą. Życie św. Siostry Faustyny może stać się dla nas pomocą do zwyciężania w tej walce, do rozpoznawania strategii złego ducha i pokonywania ich mocą łaski płynącej z Bożego Miłosierdzia.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

s. M. Gaudia Skass ISMM
Rzecznik prasowy Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, od wielu lat zaangażowana w głoszenie orędzia miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i na misjach

o. Paweł Sawiak SJ
Jezuita, przez 4 lata był duszpasterzem charyzmatycznej wspólnoty Mocni w Duchu oraz młodzieżowej wspólnoty Młodość – Lubię to! Twórca rekolekcji internetowych „Duch w wielkim mieście”, „Zapalnik”, „Od serca” i wielu innych

lista rezerwowa

LIPIEC

Rekolekcje formacyjne

(dla członków i wolontariuszy „Faustinum”)

Termin: 25-29 lipca 2024

Etap I: Obdarowany Miłosierdziem

Jesteś obdarowany miłosierdziem Boga! Czy wierzysz w to? Miłosierdzie Boga to Jego nieskończona i wierna miłość wobec Ciebie. Pojawiłeś się na świecie, bo Bóg Cię ukochał. Zaprosił Cię do relacji i uczynił swoim dzieckiem. Uczynił to wszystko z miłosierdzia! Dla Ciebie przyszedł na ziemię, aby z Tobą przejść to życie. I chociaż Ty może nie rzadko odwracałeś się od tej miłości, On nigdy nie przestał Cię kochać. Dla Ciebie przyjął mękę i umarł za Ciebie na krzyżu. Uczynił to, abyś Ty mógł żyć życiem nowym, przemienionym przez miłosierdzie. Rekolekcje to szansa, by na nowo je przyjąć i zanieść braciom.

Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie
(dla tych, którzy odbyli rekolekcje przynajmniej I etapu formacji)

Często myślimy, że w naszym życiu duchowym najważniejsze jest to, że powinniśmy coś zrobić, postarać się by coś w sobie zmienić, by bardziej kochać Boga i bliźnich. Tymczasem prawda jest taka, że mamy po prostu pozwolić Bogu działać w nas! Pozwolić Bogu by nas kochał! Czas rekolekcji to dobry moment, by powierzyć swoje życie miłosiernemu Jezusowi i otworzyć się na Jego działanie.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

s. M. Emanuela Gemza ISMM  
Siostra Matki Bożej Miłosierdzia, przewodnicząca Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, autorka książek i zeszytów formacyjnych „Faustinum”

s. M. Eliana Chmielewska ISMM
Siostra Matki Bożej Miłosierdzia, posługuje w Zarządzie Stowarzyszenia „Faustinum”, opiekun duchowy Krakowskiej wspólnoty „Faustinum”

ks. dr Sławomir Czajka
Biblista, dyrektor Instytutu teologicznego św. Kazimierza w Radomiu

SIERPIEŃ

Z Faustyną w codzienności

Termin: 23-25 sierpnia 2024

Temat: Pragnę zostać wielką świętą
„Niech żadna dusza nie wątpi, (…) każda może się stać wielką świętą, bo wielka jest moc łaski Bożej”. (Dz. 283)

Każdy z nas jest powołany do świętości, czyli do zjednoczenia z Bogiem. Choć czasem zdarza nam się myśleć, że świętość „to nie dla mnie”, to jednak Bóg stwarzając nas wlał w nasze serca wielkie i święte pragnienia. Wśród nich jest głębokie pragnienie bliskiej relacji z Nim. Wpatrując się w życie Siostry Faustyny i jej głęboką więź z Jezusem będziemy odkrywać co naprawdę oznacza być świętym i jak podążać tą drogą pośród zwyczajności dnia codziennego.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

ks. Tomasz Jarzynka
Wikariusz parafii św. Jacka Odrowąża w Kętrzynie, autor modlitw w Godzinie Miłosierdzia i spowiednik w bazylice Bożego Miłosierdzia (w okresie wakacyjnym)

s. Maria Vianneya Dąbrowska ISMM
Siostra Matki Bożej Miłosierdzia, posługuje w Zarządzie Stowarzyszenia „Faustinum”, zaangażowana w głoszenie orędzia miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

ZAPISY NA REKOLEKCJE OD 15 MAJA 2024

PAŹDZIERNIK

Miłosierdzie w Biblii i „Dzienniczku” św. Faustyny

Termin: 25-27 października 2024

Temat: Poznawanie siebie w świetle słowa Bożego
„Niech mnie prowadzi duch Twój, o Boże, w głębie poznania Ciebie, Panie, i w głębie poznania siebie”. (Dz. 1326)

Odkrywanie prawdziwego obrazu siebie w świetle słowa Bożego może stać się szczególną drogą do poznania i przyjęcia własnej wartości. Jest to proces bardzo delikatny i trudny. Dokonuje się przede wszystkim na modlitwie. Przez modlitwę słowem Bożym i kontemplację miłosiernego Ojca uczymy się patrzeć na siebie „oczami” Boga. Wskazane jest, aby w procesie tym towarzyszył kierownik duchowy.

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

ks. dr Krzysztof Wons SDS

Salwatorianin, doktor teologii duchowości, dyrektor CFD Salwatorianów w Krakowie, rekolekcjonista i kierownik duchowy, propagator Lectio Divina

ZAPISY NA REKOLEKCJE OD 15 MAJA 2024

LISTOPAD

MIŁOSIERNI W CODZIENNOŚCI – WARSZTATY

(dla członków i wolontariuszy „Faustinum”)

Termin: 22-24 listopada 2024

Temat: Ja w relacjach

Każdemu z nas zależy na budowaniu dobrych relacji z innymi. Z własnego doświadczenia wiemy jednak jak jest to trudne. W czasie tych warsztatów poznamy tajniki dobrej komunikacji, empatii, odkrywania potrzeb, stawiania granic oraz porozumienia bez przemocy. Dzięki teorii i praktycznym ćwiczeniom będziemy uczyć się podstaw bycia miłosiernymi w relacji z drugim człowiekiem. 

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

dr Monika Guzewicz  
doktor psychologii, psychoterapeuta indywidualny i grupowy, wcześniej wykładowca akademicki, współtworzy projekt Godfullness Jezuici 

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia  

ZAPISY NA WARSZTATY OD 15 MAJA 2024

Szkoła modlitwy ze św. Faustyną

Termin: 29 listopada – 1 grudnia 2024

Temat: Słuchać słowa jak Maryja
„Matko najsłodsza, pouczaj mnie o życiu wewnętrznym”. (Dz. 915)

Na kartach Ewangelii spotykamy Maryję zasłuchaną w Boży głos. To Ona pokazuje nam jak mamy słuchać i przyjmować słowo Boże. Ta, która zna trud codzienności i jak my doświadczała zmagania w spotkaniu ze Słowem, nie rozumiała go od razu – jest dla nas wzorem i pomocą w naszym życiu duchowym. Chcemy razem ze św. Faustyną powierzać się Maryi Dziewicy słuchającej, aby uczyła nas jak wiernie słuchać Słowa i otwierać swoje serce na przychodzącego Boga. 

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

ks. dr Marek Chmielniak SAC
Pallotyn, członek Rady ds. Apostolstwa Świeckich KEP,  dyrektor domu rekolekcyjnego Księży Pallotynów w Ząbkowicach Śląskich

s. M. Eliana Chmielewska ISMM
Siostra Matki Bożej Miłosierdzia, posługuje w Zarządzie Stowarzyszenia „Faustinum”, opiekun duchowy Krakowskiej wspólnoty „Faustinum”

ZAPISY NA REKOLEKCJE OD 15 MAJA 2024

GRUDZIEŃ

Miłosierdzie w Biblii i „Dzienniczku” św. Faustyny

Termin: 13-15 grudnia 2024

Temat: W oczekiwaniu na Wcielone Miłosierdzie ze św. Józefem
„Z wielkim utęsknieniem czekam na przyjście Pana”. (Dz. 793)

Jak tegoroczne święta Bożego Narodzenia przeżyć inaczej niż dotychczas? Co zrobić, by konieczność przygotowania prezentów, wysprzątania domu i przygotowania wypieków nie pochłonęły mnie całkowicie? Jak ustrzec się przed „utonięciem” w Internecie w tym świątecznym czasie? Te pytania wyrażają najgłębsze nasze pragnienia, by doświadczyć obecności Boga nie tylko przy blasku choinki, ale i w szarości dnia. Pozwólmy tym naszym pragnieniom, tęsknotom na spełnienie. Przeżyjmy Adwent ze św. Józefem i razem z nim przygotujmy się na ten wielki dzień nadejścia Wcielonego Miłosierdzia

Miejsce: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Prowadzący: 

s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM  
Siostra Matki Bożej Miłosierdzia, doktor biblistyki, zaangażowana w głoszenia orędzia miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

ZAPISY NA REKOLEKCJE OD 15 MAJA 2024