Powołanie

Apostołowie Bożego Miłosierdzia należący do Stowarzyszenia „Faustinum”, idąc za głosem wewnętrznego powołania, pragną jednoczyć się z Jezusem Miłosiernym. Żyją w duchu orędzia Miłosierdzia, które On sam przekazał światu przez świętą Siostrę Faustynę. Na kartach Pisma Świętego odkrywają oblicze Boga jako Ojca pełnego miłosierdzia oraz czerpią z duchowego dziennika swojej Patronki – św. Siostry Faustyny. Każdego dnia doświadczają tego, że Bóg umiłował ich miłością odwieczną.