Powołanie

Uwielbiaj, duszo moja, miłosierdzie Pana,
Raduj się w Nim, serce moje całe,
Boś na to przez Niego wybrana,
By szerzyć miłosierdzia Jego chwałę.

Z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny

Żywa Ewangelia w osobie Miłosiernego Jezusa
jest radosną „nowiną”, którą Kościół codziennie przepowiada
i której daje świadectwo wobec wszystkich ludzi.
W tym głoszeniu orędzia Miłosierdzia biorą czynny udział

 Apostołowie Bożego Miłosierdzia

Apostołowie Bożego Miłosierdzia 

należący do Stowarzyszenia „Faustinum”,
s
pośród wielu dróg wiodących do chrześcijańskiej doskonałości
wybrali właśnie tę, którą ukazała św. Siostra Faustyna.
Chcą czynnie włączyć się w realizację jej posłannictwa,
to znaczy głosić życiem i słowem tajemnicę miłosierdzia Bożego
i wypraszać je dla świata.

Powołani  są do uczestnictwa w duchowości i misji apostolskiej

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

jako jego najbliżsi współpracownicy.
Przez świadectwo ich życia charyzmat miłosierdzia,
którym żyją siostry promieniuje w świecie.

Miłosierny Panie, umacniaj swą potężną łaską powołanych przez Ciebie apostołów,
aby mogli coraz ściślej jednoczyć się z Tobą w życiu
i owocnie uczestniczyć w Twojej misji objawiania światu miłosiernej miłości Boga.
Niech będą świadkami Twego niezgłębionego miłosierdzia,
budzącymi w sercu każdego człowieka ufność i całkowite powierzenie się w miłości Bogu.

Modlitwa z ceremoniału przyjęcia członków

Modlitwa

STOWARZYSZENIA APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Faustinum

FORMACJA

STOWARZYSZENIA APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Faustinum

Apostolstwo

STOWARZYSZENIA APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Faustinum