Wolontariusze

Pierwszym stopniem przynależności do Stowarzyszenia „Faustinum” jest wolontariat. Wolontariuszem może być osoba, która chce włączyć się w dzieło miłosierdzia św. Siostry Faustyny pod kierunkiem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i zobowiązuje się:
  • w miarę możliwości poznawać tajemnicę miłosierdzia Bożego i troszczyć się o postawę ufności przez pełnienie woli Bożej zawartej w przykazaniach i obowiązkach stanu,
  • odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego,
  • spełniać w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo lub modlitwę.

Wolontariusze mogą korzystać z formacji apostołów Bożego Miłosierdzia we wspólnocie lub indywidualnie. Bliższe informacje na temat formacji można uzyskać w sekretariacie „Faustinum”.

Wpis do Stowarzyszenia poprzedzony jest osobistym spotkaniem z Siostrą odpowiedzialną za formację. Po rozeznaniu, osoba która pragnie przyłączyć się do „Faustinum” wypełnia deklarację wolontariusza. Wpisu można dokonać jedynie na oryginalnych drukach, pobranych w sekretariacie „Faustinum”. Potwierdzeniem przyjęcia do Stowarzyszenia jest otrzymanie listu podpisanego przez Przewodniczącą „Faustinum”.

Po upływie roku wolontariatu można ubiegać się o członkostwo.

Jeśli jesteś zainteresowany wolontariatem napisz do nas: