Zostań wolontariuszem

Kto to jest wolontariusz „Faustinum”?

Pierwszym stopniem przynależności
do Stowarzyszenia „Faustinum” jest wolontariat. 

Wolontariuszem może być katolik, który chce 
włączyć się w dzieło miłosierdzia św. Siostry Faustyny 
pod kierunkiem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
i wypełniać trzy zobowiązania.

Wolontariusz zobowiązuje się

1

w miarę możliwości poznawać tajemnicę miłosierdzia Bożego i troszczyć się o postawę ufności przez pełnienie woli Bożej zawartej w przykazaniach i obowiązkach stanu

2

odmawiać koronkę do Miłosierdzia Bożego

3

spełniać w ciągu dnia przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Jezusa przez czyn, słowo lub modlitwę

wejście do stowarzyszenia

Wpis do Stowarzyszenia poprzedzony jest
osobistym spotkaniem z Siostrą lub inną osobą odpowiedzialną.
Po rozeznaniu, kandydat który pragnie przyłączyć się do „Faustinum”
wypełnia deklarację wolontariusza.
Wpisu można dokonać jedynie na oryginalnych drukach,
pobranych w sekretariacie „Faustinum”.
Potwierdzeniem przyjęcia do Stowarzyszenia
jest otrzymanie listu
podpisanego przez Przewodniczącą „Faustinum”.

co dalej?

Wolontariusz może korzystać z formacji
apostołów Bożego Miłosierdzia we wspólnocie lub indywidualnie.

Jeśli rozeznaje, że jest to jego duchowa droga,
którą chce podążać,
po upływie roku wolontariatu może starać się o

CZŁONKOSTWO

Zobacz jeszcze

Zaproszenie

poznaj stowarzyszenie

Jeśli jesteś zainteresowany
wyślij wiadomość

Kontakt do

STOWARZYSZENIA APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Faustinum