„Orędzie Miłosierdzia” nr 128

W najnowszym numerze 

„ORĘDZIA MIŁOSIERDZIA”

znajdziecie między innymi:

„Wspólnota Kościoła miejscem wzrastania”

Pod takim hasłem 3 czerwca 2023 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie, skąd orędzie o Bogu bogatym w łaskę rozeszło się na cały świat, odbył się już III Ogólnopolski Zjazd Faustinum, czyli spotkanie ludzi zafascynowanych tajemnicą Bożego Miłosierdzia i odkrywających siebie jako powołanych do uczestnictwa w duchowym dziedzictwie i misji św. Faustyny. Zaledwie jeden dzień, ale jakże intensywny i bogaty w wydarzenia…

Co mówi Bóg za moimi plecami

… Podniesiona ręka Jezusa na obrazie ukazuje genialną prawdę o Bogu, który nam zawsze błogosławi! Każdemu życzy dobrze! Pismo Święte od początku już w Księdze Rodzaju ukazuje Boga jako Tego, który błogosławi. Nie grozi, nie śledzenie karze… to byłby fałszywy obraz Boga….

Kiedy nasze czyny są dobre?

… Z powodu pokusy szukania szczęścia i zadowolenia na skróty, chęci osiągnięcia korzyści bez trudu i wysiłku oraz własnych złych przyzwyczajeń, nie jest łatwo o jasną ocenę sytuacji i podejmowanie słusznych działań. Ktokolwiek chce iść drogą doskonałości, musi podjąć walkę w sobie samym…

Kochać nogami

Tyle przemierzają kilometrów, w lewo, w prawo, prosto, nierzadko w tył. Czasami się łamią, to znów podnoszą. Zawsze podążają w jakimś celu, choć niekoniecznie właściwą drogą… Ale czy są miłosierne?

Sara i Hagar

Co współczesna kobieta może mieć wspólnego z biblijnymi bohaterkami, które żyły ponad cztery tysiące lat temu?