Zaproszenie

Nie znajdzie ludzkość uspokojenia,
dopokąd się nie zwróci z ufnością do

 miłosierdzia Mojego.

Z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny

Zapraszamy

na wspólną drogę

Light coming from book in woman's hands in gesture of giving, offering. Concept of wisdom, religion, reading, imagination.

Jeśli chcesz

poznawać miłosierdzie

Poznajemy miłosierdzie przez medytację Pisma Świętego,
i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny oraz lekturę naszych materiałów formacyjnych a także na spotkaniach formacyjnych,
wykładach, sympozjach i kongresach.

Jeśli pragniesz

doświadczać miłosierdzia

Doświadczamy Miłosierdzia w sakramentach świętych,
modlitwie osobistej i wspólnotowej
oraz podczas organizowanych rekolekcji, czuwań
i Dni Apostołów Bożego Miłosierdzia.

Respect and praying on nature background

Jeśli szukasz

wspólnoty

Budujemy wspólnoty przy klasztorach
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
oraz przy parafiach w całej Polsce
a także za jej granicami.

Jeśli jesteś gotów

głosić i czynić miłosierdzie

Głosimy i czynimy miłosierdzie w naszych domach,
rodzinach, środowiskach pracy
a także wszędzie tam, gdzie Pan nas posyła.

poznaj

STOWARZYSZENIE APOSTOŁÓW BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Faustinum