XXV. svetový deň zasväteného života

Dnes slávime v Cirkvi  XXV. svetový deň zasväteného života. Ďakujeme Bohu za všetkých zasvätených a zároveň prosíme o modlitby za sestry, kňazov, rehoľných bratov a všetkých zasvätených, aby boli autentickými svedkami milosrdnej Božej lásky pre svet.

Ježiš požiadal sestru Faustínu o takúto modlitbu. Povedal jej: „Zverujem do tvojej starostlivosti dve perly drahé môjmu srdcu. Sú nimi duše kňazov a rehoľné duše“ (Den. 531).