Zbawczy ład miłosierdzia

„Misterium paschalne stanowi szczytowy punkt tego właśnie objawienia i urzeczywistnienia miłosierdzia, które jest zdolne usprawiedliwić człowieka, przywrócić sprawiedliwość w znaczeniu owego zbawczego ładu, jaki Bóg od początku zamierzył w człowieku, a przez człowieka w świecie. Chrystus cierpiący przemawia w sposób szczególny do człowieka, i to nie tylko do ludzi wierzących. Również człowiek niewierzący potrafi w Nim odkryć całą wymowę solidarności z ludzkim losem, a także doskonałą pełnię bezinteresownego poświęcenia dla sprawy człowieka: dla prawdy i miłości” (Dives in misericordia, nr 7).

Miłosierdzie Boże objawia się najbardziej w misterium paschalnym Jezusa. Czas Wielkiego Postu, który przeżywamy ma nam pomóc przygotować się do świętowania tego wielkiego misterium miłosierdzia. Miłosierdzie Boże ma moc nas usprawiedliwić (dzięki ofierze Jezusa) i „przywrócić zbawczy ład, jaki Bóg od początku zamierzył” na świecie. Czym jest ten „zbawczy ład”? Mogłoby nam się wydawać, że to harmonia, pokój, brak cierpienia i grzechu. Ale być może odpowiedzią na to pytanie mogą być słowa Jezusa, które zapisał św. Łukasz w swojej Ewangelii: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk 6,36)? „Zbawczy ład” na świecie to miłosierdzie, które wypływa z serca Ojca, to przemiana naszych serc, upodobnienie ich do Jego Serca! Mamy być miłosierni na wzór Boga miłosiernego. Mamy kochać każdego człowieka, przebaczać każdą krzywdę i niesprawiedliwość i czynić dobro.

W jakiej przestrzeni Twojego życia nie zapanował jeszcze „zbawczy ład” miłosierdzia?

Co znaczą dla Ciebie i do czego Cię dziś zapraszają słowa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”?

„Powiedział mi Pan: Niech cię nic nie obchodzi, jak kto postępuje, ty postępuj tak, jak Ja ci każę: masz być żywym odbiciem Moim przez miłość i miłosierdzie. – Odpowiedziałam: Panie, kiedy często nadużywają dobroci mojej. – To nic, córko Moja, niech cię to nie obchodzi, ty zawsze bądź miłosierna dla wszystkich, a szczególnie dla grzeszników” (Dz. 1446).

„Bądź zawsze miłosierna, jako Ja miłosierny jestem. Kochaj wszystkich z miłości ku Mnie, choćby największych wrogów, aby się mogło w całej pełni odbić w sercu twoim miłosierdzie Moje” (Dz. 1695).