Jestem w “Faustinum” ponieważ… – świadectwa niemieckie

Adelheid

JESTEM W STOWARZYSZENIU „FAUSTINUM”, bo tutaj, u źródła Bożego miłosierdzia, znalazłam stałą Ojczyznę. Jezus zdobył moje serce i w ten sposób pozwolił, by wzrastało we mnie zaufanie do Jego wiecznej obecności i miłości. Dzięki łączności z tą Wspólnotą, jej działalnością i modlitwami jestem umacniana wiarą, nadzieją i miłością. Mam więc dobrą podstawę do współpracy z JEZUSEM w Jego dziele ratowania dusz. Siostra Faustyna i nasza droga Matka Boża Maryja pomagają mi w tym. Nauki Jezusa zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny,  są dla mnie ciągle na nowo dużą pomocą.

S. Theresia

JESTEM W STOWARZYSZENIU „FAUSTINUM”, ponieważ wybrałam Jezusa na mojego Oblubieńca. Ja też zakochałam się w Miłości. Ufam Jego Miłosierdziu i chcę je szerzyć w swoim codziennym życiu dla zbawienia dusz.

Cho Yong Klara

JESTEM W STOWARZYSZENIU „FAUSTINUM”, ponieważ ufam Jezusowi! Ponieważ chcę głosić ludziom Jego miłosierdzie, aby mogli Mu ufać bez lęku.

Zaufanie powinno służyć zbawieniu dusz w woli Bożej, tak aby grzeszni ludzie byli pojednani z Bogiem. Wobec tego, kto Mu ufa, Bóg nie może zrobić nic innego, jak tylko go przyjąć w swoje rozpostarte ramiona. To jest Jego „słaby punkt”. Bóg daje WSZYSTKO, WSZYSTKO dla nas, grzesznych ludzi, nawet Swojego Jedynego Syna, aby nas zbawić. Mamy wrócić do Domu Ojca. Dziękuję Jezusowi, za powołanie mnie na Apostołkę Bożego Miłosierdzia. Ufam wstawiennictwu Matki Bożej Maryi i św. Faustyny, które pomogą mi pełnić wolę Bożą.