W męce mojej szukaj siły i światła #2

TYDZIEŃ 2: Łączyć swoje cierpienia duchowe z Jezusem Pod koniec pierwszego roku nowicjatu w życiu Siostry Faustyny rozpoczął się okres bardzo bolesnych doświadczeń duchowych, określanych jako bierne noce. „Pod koniec pierwszego roku nowicjatu – zanotowała w Dzienniczku – zaczęło się ściemniać w duszy mojej. Nie czuję żadnej pociechy w modlitwie, rozmyślanie…

I Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia (Mk 1, 12-15) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie…

Ratunek dla mnie – grzesznika

„Właśnie dlatego owa sprawiedliwość Boża objawiona w krzyżu Chrystusa jest „na miarę Boga”, że rodzi się z miłości i w miłości dopełnia się, rodząc owoce zbawienia. Boski wymiar Odkupienia nie urzeczywistnia się w samym wymierzeniu sprawiedliwości grzechowi, ale w przywróceniu miłości, tej twórczej mocy w człowieku, dzięki której ma on znów przystęp…