W męce mojej szukaj siły i światła #3

TYDZIEŃ 3: Łączyć swoje cierpienia duszy z Jezusem

W płockim  klasztorze, do którego Siostra Faustyna przybyła w 1930 roku, rozpoczęła się jej wielka prorocka misja. Była niedziela, 22 lutego 1931 roku kiedy po raz pierwszy ujrzała Jezusa tak, jak Go dziś możemy także i my widzieć patrząc na obraz Jezusa Miłosiernego. W klasztorze płockim zaczęła rozchodzić się wieść o jakimś objawieniu Siostry Faustyny. Współsiostry we wspólnocie zaczęły sceptycznie odnosić się do niej: jedne ostrzegały ją przed złudzeniem, inne przymawiały, że jest fantastyczką, a jeszcze inne z uznaniem twierdziły, że musi być blisko Jezusa, skoro w takim spokoju znosi tyle cierpienia.  Sama Siostra Faustyna zapisała w Dzienniczku: Postanowiłam sobie wszystko znosić w cichości ani się nie tłumaczyć na zadawane mi pytanie … (Dz. 126).

„Wszystko się skończy na tej łez dolinie, i łzy przepłyną i ból ustanie. Jedno tylko nie zginie – Miłość ku Tobie, Panie. Wszystko się skończy na tym wygnaniu, doświadczenia i puszcze duszy, i choćby była dusza w ustawicznym konaniu, gdy ma Boga – nic jej nie wzruszy” (Dz. 1132).

Największym cierpieniem Siostry Faustyny była jednak niepewność co do pochodzenia objawień. Przełożone odsyłały ją do kapłanów, kapłani zaś do przełożonych. Ona sama pragnęła, aby jakiś kapłan tę kwestię rozstrzygnął i powiedział jej tylko to jedno: Bądź spokojna, na dobrej jesteś drodze,  albo – odrzuć  to  wszystko, bo to nie od Boga pochodzi (Dz. 127). W tej sytuacji starała się unikać Pana, a kiedy przychodził, pytała: Jezu, czy Ty jesteś Bóg mój, czy widmo jakie? Bo mówią mi przełożeni, że bywają złudzenia i widma różne. Jeżeli jesteś Pan mój, to proszę, pobłogosław mi. – Wtem uczynił Jezus duży znak krzyża nade mną, a ja się przeżegnałam. Kiedy przeprosiłam Jezusa za to pytanie, Jezus mi odpowiedział, że tym pytaniem nie sprawiłam mu żadnej przykrości, i powiedział mi Pan, że bardzo Mu się podoba ufność moja (Dz. 54).

  • W jaki sposób przeżywasz cierpienia duszy?
  • Masz świadomość tego, że Bóg jest cały czas blisko Ciebie?
  • Czy Jezus patrząc w Twoją duszę mógłby dziś powiedzieć, że bardzo Mu się podoba twoja ufność?