Spotkanie wspólnoty krakowskiej – 19 lutego 2022

Zapraszamy na spotkanie krakowskiej Wspólnoty „Faustinum”,

które odbędzie się 19 lutego 2022 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Program :

13.00 – Modlitwa różańcowa – sala „Faustinum” (dla chętnych)

13.30 – Przywitanie i rozpoczęcie spotkania – sala „Faustinum”

13.45 – Konferencja z cyklu ABC życia duchowego: „W codzienności z Bogiem” – s. Miriam Janiec ISMM

14.30 – Czas na osobistą modlitwę w ciszy przed Najświętszym Sakramentem – Kaplica Sanktuaryjna lub Kaplica    14.15    Męki Pańskiej ”

15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia – Kaplica Sanktuaryjna

15.20 Agapa – sala „Faustinum”

15.50 – Bieżące informacje z życia „Faustinum”

16.10 – Konferencja z cyklu Misja i duchowość św. Siostry Faustyny: „Obraz Jezusa Miłosiernego”
16.10 – – s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM

17.00 – Eucharystia – Kaplica Sanktuaryjna

17.50 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą uwielbienia (15 min.)

18.00 – Spotkanie w grupach dotyczące Synodu

Pytania do dzielenia w grupach :

1. Towarzysze podróży

W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy w drodze. Zastanówmy się, jak wygląda nasz Kościół lokalny.

 • Kim są ci, którzy idą razem? Z kim ja idę razem? Czy czuję się częścią wspólnoty?
 • Które grupy społeczne mogą czuć się zmarginalizowane w kościele i dlaczego?
 • Co można uczynić, aby każdy człowiek ochrzczony czuł się w Kościele, jak w domu?


2. Słuchanie

Słuchanie jest pierwszym krokiem do spotkania. Wymaga otwartego umysłu i serca, bez uprzedzeń. Bóg może przemawiać do mnie również przez drugiego człowieka.

 • W jaki sposób Bóg przemawia do nas poprzez głosy, które czasami ignorujemy?
 • Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób wysłuchiwani są w świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie?
 • Jaki jest wkład osób konsekrowanych w słuchiwanie się w głos Boga i Kościoła?


3. Zabieranie głosu

Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą, w sposób wolny, otwarty i szczery, prawdę z miłością.

 • Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere i odpowiedzialne wypowiadanie się w naszym Kościele lokalnym i w społeczeństwie?
 • Jakie są możliwości zabierania głosu osób świeckich w sprawach kościelnych?
 • Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne?

 

4. Celebrowanie

Wspólna droga w Kościele opiera się na wspólnotowym słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii.

 • W jaki sposób modlitwa i celebracje liturgiczne inspirują i ukierunkowują nasze wspólne życie i misję w naszej wspólnocie?
 • W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii?
 • Jaka przestrzeń jest dana na uczestniczenie w posłudze lektora i akolity