15 lutego – wielcy Apostołowie Bożego miłosierdzia świętują razem!

Na ziemi łączyła ich wspólna misja, teraz świętują razem…

Zadziwiająca jest opatrzność Boża, która na dzień narodzin dla nieba błogosławionego księdza Michała Sopoćki wybrała dzień, w którym jego penitentka i apostołka Bożego miłosierdzia, święta siostra Faustyna, obchodziła swoje imieniny zakonne. 

W tym szczególnym dla nas dniu wzywajmy ich wstawiennictwa, aby każdy z nas z coraz większą ufnością odpowiadał na Boże wezwanie i doświadczając Bożego miłosierdzia dawał o tym świadectwo, głosząc światu tajemnicę Jego miłosiernej miłości. Jezu ufam Tobie!

„Dziś rano odjechał ks. dr Sopoćko.
Kiedy pogrążyłam się w modlitwie dziękczynnej za tę wielką łaskę Bożą,
że mogłam się widzieć z nim, wtem zostałam szczególnie złączona z Panem, który mi rzekł:
Jest to kapłan według serca mojego, miłe mi są wysiłki jego.
Widzisz, córko Moja, że wola Moja stać się musi, a to, com ci przyobiecał, dotrzymuję.
Przez niego rozsiewam pociechy dla dusz cierpiących, udręczonych;
przez niego upodobało Mi się rozgłosić cześć do miłosierdzia Mojego,
a przez to dzieło miłosierdzia więcej dusz do Mnie się zbliży,
aniżeliby on dzień i noc rozgrzesza
ł aż do końca życia swego,
bo tak pracowałby do końca życia, a przez dzieło to pracował będzie do końca świata”.

(Dzienniczek 1256)