Jestem w “Faustinum” ponieważ… – świadectwa niemieckie

Adelheid JESTEM W STOWARZYSZENIU „FAUSTINUM”, bo tutaj, u źródła Bożego miłosierdzia, znalazłam stałą Ojczyznę. Jezus zdobył moje serce i w ten sposób pozwolił, by wzrastało we mnie zaufanie do Jego wiecznej obecności i miłości. Dzięki łączności z tą Wspólnotą, jej działalnością i modlitwami jestem umacniana wiarą, nadzieją i miłością. Mam więc dobrą podstawę…

Jestem w “Faustinum” ponieważ… – świadectwa słowackie

Alena Faustinum jest dla mnie jak moja rodzina. Przyjęłam za swoją misję miłosierdzia: koronkę, godzinę miłosierdzia, dzieło koronki za konających, wyświadczanie uczynków miłosierdzia… Po prostu znalazłam swoje powołanie i jestem szczęśliwa oraz wdzięczna, że z łaski Bożej mogę należeć do tej rodziny. Andrej Jestem w Stowarzyszeniu „Faustinum”, ponieważ osobiście doświadczyłem…