Miłość miłosierna

„W tym eschatologicznym spełnieniu miłosierdzie objawi się jako miłość, podczas gdy w doczesności, w dziejach człowieka, które są zarazem dziejami grzechu i śmierci, miłość musi się objawiać nade wszystko jako miłosierdzie i wypełniać się również jako miłosierdzie” (Dives in misericordia, nr 8). Bóg, który jest miłością stworzył…

“Miłosierny Ojciec”

Oddajemy do Waszych rąk płytę CD MP3 z nagraniem rekolekcji adwentowych z serii: „Miłosierna Trójca”. W pierwszej części zatytułowanej „Miłosierny Ojciec” chcemy kontemplować miłosierdzie Ojca. Ojca, którego miłosierdzie jest jak łono matczyne. To z niego zrodziliśmy się i do niego wracamy. Ojca, który zawsze wychodzi nam naprzeciw z otwartymi ramionami. W te…

Program na życie

„Krzyż stanowi (…) wypełnienie do końca mesjańskiego programu, który kiedyś Chrystus sformułował w synagodze w Nazarecie (por. Łk 4, 18-21), a potem powtórzył wobec wysłanników Jana Chrzciciela (por. Łk 7, 20-23). Program ten wedle słów zapisanych już w proroctwie Izajasza (por. Iz 35, 5; 61, 1-3)…