Miłosierdzie Boże w Medanie w Indonezji

Dzieła Boga rozsiane są po całym świecie w różnych formach. Jednym z takich dzieł zapewne jest formacji Apostołów Bożego Miłosierdzia w Medanie, w Indonezji. Bóg tam hojnie obdarza łaską Miłosierdzia swego biednych grzeszników tamtych ziem. Dziełem Bożego Miłosierdzia jest zapewne powołanie do współpracy z sobą rodziny Leowardy:…

Ceremonie zakonne 2020

W okresie wakacyjnym w Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywają się ceremonie przyjęcie nowych sióstr do nowicjatu, pierwsze i wieczyste śluby zakonne. Polecamy nasze Siostry Waszej serdecznej modlitwie. Prośmy dla nich o łaskę pięknej miłości, gorliwości i wierności na drodze życia zakonnego. W sposób szczególny powierzamy Wam s.…