Czuła miłość Boga

„Drugie z wyrażeń, które w słownictwie Starego Testamentu służy dla określenia miłosierdzia to rahamim. Posiada ono inne niż hesed zabarwienie. (…) Rahamim już w swym źródłosłowie wskazuje na miłość matczyną (rehem = łono matczyne). Z tej najgłębszej, pierwotnej bliskości, łączności i więzi, jaka łączy matkę z dzieckiem, wynika szczególny…

Bóg jest wierny

„Wyraz hesed wskazuje na swoistą postawę „dobroci”. (…) Kiedy wyrażenie hesed Stary Testament odnosi do Boga, bierze zawsze pod uwagę Przymierze, które On zawarł z Izraelem. Przymierze to od strony Boga było darem i łaską dla Izraela. Jednakże w konsekwencji zawarcia Przymierza Bóg zobowiązywał się do jego wypełniania: w ten…

Spotkanie wspólnoty krakowskiej – listopad 2020

W związku z trwającą sytuacją pandemii, spotkanie formacyjne krakowskiej wspólnoty “Faustinum”, przypadające na 21 listopada b.r., odbędzie się w formie on-line. Serdecznie zapraszamy Was do łączenia się z nami i wspólnego przeżywania czasu formacji. On-line Program : 15.00 – Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia (on-line)15.30 – Konferencja:  “Miłosierny Stworzyciel…