Spotkanie formacyjne w Płocku

5 czerwca b.r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku odbyło się drugie spotkanie wspólnoty formacyjnej “Faustinum”, w której uczestniczyli także członkowie i wolontariusze ze wspólnoty krakowskiej.Po konferencji s. Diany Kuczek – opiekuna duchowego grupy płockiej, był także czas na świadectwa i dzielenie się doświadczeniem miłosierdzia w swoim życiu. Zapraszamy do obejrzenia…

Miłosierne Serce Jezusa

„W sposób szczególny zdaje się Kościół wyznawać miłosierdzie Boga i oddawać mu cześć, zwracając się do Chrystusowego Serca; właśnie bowiem zbliżenie do Chrystusa w tajemnicy Jego Serca pozwala nam zatrzymać się w tym niejako centralnym a zarazem po ludzku najłatwiej dostępnym punkcie objawiania miłosiernej miłości Ojca, które…

X Niedziela w Okresie zwykłym

Ewangelia (Mk 3, 20-35) Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca…

Przybliżać się do Miłosierdzia

„Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie – najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela – i kiedy ludzi przybliża do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest dyspozytariuszem i szafarzem. Ogromne znaczenie ma w tej dziedzinie stałe rozważanie słowa Bożego, a nade wszystko świadome i dojrzałe uczestnictwo w Eucharystii oraz w sakramencie pokuty…