Noví členovia “Faustinum”

V sobotu 30. januára počas zasadnutia hlavnej správy boli do Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum prijatí traja noví členovia z Talianska: jeden kňaz a dvaja laici. Sú to prví členovia z tohto štátu, čo je pre nás veľká radosť.

Zverujeme ich milosrdnému Bohu a vyprosujeme im bezhraničnú dôveru v jeho milosrdenstvo a odvahu ohlasovať svetu posolstvo Božieho milosrdenstva.