Noví čestní členovia združenia Faustínum

S radosťou vám oznamujeme, že hlavná správa Združenia apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum
na svojom stretnutí 30. januára 2021 udelila titul čestného členstva trom osobám,
ktoré sa významne pričinili o realizáciu cieľov združenia
a o šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu.
Novými čestnými členmi sú:a

a

Sr. M. Elżbieta Siepak KMBM
Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup 
Páter Marek Wójtowicz SJ

a

Slávnostné odovzdanie odznakov čestného člena sa uskutoční pri príležitosti
25. výročia vzniku združenia 6. marca v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch.

Sr. M. Elżbieta Siepak KMBM – tlačová hovorkyňa Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva

Sestra M. Elżbieta Siepak KMBM sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj združenia Faustínum, pretože sa podieľala na jeho založení a viedla ho ako predsedníčka v prvých rokoch jeho činnosti (1996 – 2006). Vypracovala štatút združenia; pripravila formačný program, vydala veľa publikácií o živote, poslaní a duchovnosti svätej Faustíny, vrátane formačných príručiek preložených do cudzích jazykov. Počas 10-ročného funkčného obdobia organizovala medzinárodné kongresy apoštolov Božieho milosrdenstva, sympóziá venované témam súvisiacim s misiou sv. Faustíny a úctou k Božiemu milosrdenstvu a tiež iné formačné stretnutia; založila nové formačné skupiny združenia Faustínum; opakovane sa zúčastňovala misijných ciest, hlásala posolstvo milosrdenstva v Poľsku a vo svete; dlhé roky bola a stále je šéfredaktorkou štvrťročníka „Posolstva milosrdenstva“, ktorý formuje apoštolov Božieho milosrdenstva. Naďalej rôznymi spôsobmi podporuje naše združenie, za čo sme jej nesmierne vďační.

Mons. Stanislav Stolarik – biskup rožňavskej diecézy na Slovensku

Biskup Stanislav Stolárik významne prispel k rozšíreniu úcty k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku. Sme vďační za to, že ešte ako dekan udelil Nihil obstat knihe o. Ignáca Różyckého: „Základné črty úcty k Božiemu milosrdenstvu“, vďaka čomu vyšla táto kniha po prvýkrát na Slovensku. Vo svojich kázňach často hovoril o úcte Božieho milosrdenstva a vždy sa staral o správne šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. Ako predseda Liturgickej komisie KBS podporoval vydávanie kníh, ktoré slúžili formácii apoštolov Božieho milosrdenstva v združení Faustínum. Vždy poskytoval cenné rady vo veciach týkajúcich sa fungovania nášho združenia na Slovensku, a je tomu tak dodnes, za čo sme mu tiež veľmi vďační.

Páter Marek Wójtowicz SJ – duchovný správca združenia Faustínum

Páter Marek Wójtowicz SJ slúži ako duchovný správca združenia Faustínum od roku 2001. Za posledných 20 rokov sa zúčastňoval zasadnutí hlavnej správy združenia, počas ktorých udeľoval cenné rady a podieľal sa na dôležitých rozhodnutach týkajúcich sa združenia. Celý čas sa pravidelne zúčastňoval mesačných formačných stretnutí v Krakove, hlásal konferencie a slávil Eucharistiu. Slúžil nám aj počas dní duchovnej obnovy, duchovných cvičení a iných stretnutí, ktoré organizujeme. Patrí mu za to naša veľká vďaka.