159. výročie založenia Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva v Poľsku

Na začiatku bolo … pozvanie!

Áno, pozvanie milosrdného Boha, ktorý chcel, aby sme jeho milosrdenstvo niesli svetu. A potom prišlo pozvanie od človeka – arcibiskupa Zygmunta Szczęsneho Felińského, ktorý pozval Matku Terezu Potockú do Varšavy a 1. novembra 1862 posvätil kaplnku a prvý Dom milosrdenstva na Žytnej ulici.

A dnes? … Oslavujeme spolu!

Zvelebujeme Pána, že s celou Cirkvou môžeme tvoriť spoločenstvo a tešiť sa z príhovoru našich svätých patrónov! Je medzi nimi svätá sestra Faustína Kowalská – duchovná spoluzakladateľka našej kongregácie, svätý arcibiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, ako aj zosnulé sestry, chovanice, apoštoli Božieho milosrdenstva zo združenia Faustínum, ktorí sa podieľali na misii našej kongregácie tým, že svojím životom, skutkom, slovom a modlitbou sprítomňovali vo svete Božiu milosrdnú lásku.

Prosme, aby každý z nás bol živým obrazom milosrdného Ježiša a dosiahol cieľ svojej púte – svätosť!

„Pochopila som, že všetko úsilie o dokonalosť a celá svätosť spočíva v plnení Božej vôle. Dokonalé splnenie Božej vôle je zrelosťou vo svätosti“ (Den. 666).