Piaty medzinárodný kongres ABM 2021

kongres2021

PIATY MEDZINÁRODNÝ KONGRES APOŠTOLOV BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Sláviť Božie milosrdenstvo

KONFERENCIE A SVEDECTVÁ

PRVÝ DEŇ: SLÁVIŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO VO SVIATOSTI ZMIERENIA

Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video

DRUHÝ DEŇ: SLÁVIŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO V EUCHARISTII A BOŽOM SLOVE

Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video

TRETÍ DEŇ: SLÁVIŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO V BEŽNOM ŽIVOTE

Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video
Prehrať video