Wielkanoc 2024

Niedziela Przewodnia, czyli święto Miłosierdzia. (…)Dusza moja tonęła w niepojętej radościi dał mi Pan poznać całe morze i przepaść niezgłębionego miłosierdzia swego.O, gdyby to dusze zrozumieć chciały, jak bardzo ich Bóg miłuje! (…)Kiedy byłam złączona z Panem, poznałam,jak wiele dusz uwielbia to miłosierdzie Boże. Dzienniczek 1073 Drodzy Apostołowie…

Wielkanoc 2023

O Jezu najsłodszy, któryś raczył dopuścić mnie nędzną do poznania tego niezgłębionego miłosierdzia Twego, (…) oto dziś biorę w ręce te dwa promienie, które wytrysły z miłosiernego Serca Twojego – to jest krew i woda – i rozsiewam na całą kulę ziemską, aby wszelka dusza doznała miłosierdzia Twego, a doznawszy,…

Wielkanoc 2022

Tegoroczne Święta Paschalne przeżywamy w obliczu bolesnych wydarzeń, jakie dzieją się w świecie, a które w jakimś stopniu dotykają każdego z nas. To nasza Pascha. Jednego jednak możemy być pewni: Pascha przeżyta z Jezusem prowadzi zawsze do nowego życia. I choć zło zdaje się dziś triumfować, zwycięstwo już…