Wielkanoc 2023

O Jezu najsłodszy, któryś raczył dopuścić mnie nędzną
do poznania tego niezgłębionego miłosierdzia Twego, (…)
oto dziś biorę w ręce te dwa promienie,
które wytrysły z miłosiernego Serca Twojego
– to jest krew i woda –
i rozsiewam na całą kulę ziemską,
aby wszelka dusza doznała miłosierdzia Twego,
a doznawszy, wielbiła przez nieskończone wieki.
(Dzienniczek, nr 836)

Drodzy Apostołowie Bożego Miłosierdzia!

Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa to największe i najcenniejsze tajemnice naszej wiary. Przeżywamy je kolejny raz wraz z całym Kościołem w takiej rzeczywistości, w jakiej każdy z nas obecnie się znajduje. W Nim – w Jezusie ukrzyżowanym, zmartwychwstałym i miłosiernym jest nasza nadzieja, nasz ratunek i wybawienie. Otwierajmy więc nasze serca na nieskończoną głębię Bożego Miłosierdzia, która ma moc przemieniać, odnawiać i uzdrawiać nas i tych, wśród których żyjemy.

Niech przeżywanie tego paschalnego czasu zwycięstwa Jezusa nad złem i śmiercią rozpali nasze serca pragnieniem tego, by każdy człowiek poznał i doświadczył miłosiernej miłości Boga. Razem ze św. Siostrą Faustyną z ufnością bierzmy w ręce te dwa promienie, które wytrysnęły z miłosiernego Serca Jezusa i rozsiewajmy je na całą kulę ziemską, aby przez nasze uczynki miłosierdzia i wytrwałą modlitwę Boże miłosierdzie rozlewało się na cały świat.

Radosnych i pełnych pokoju Świąt Zmartwychwstania!
Z modlitwą i świątecznymi pozdrowieniami

s. M. Emanuela Gemza ISMM
z Siostrami z „Faustinum”