Mój patron na 2023 rok to…

W Dzienniczku czytamy: „U nas jest zwyczaj w Nowy Rok wyciągać sobie patronów szczególnych na cały rok.” (Dz. 360) Zachęcamy Was do wylosowania dla siebie szczególnego patrona na ten nowy, bieżący rok. Wystarczy wejść na stronę www.faustyna.pl wypełnić krótki formularz, a następnie otrzymamy informację o naszym szczególnym, tegorocznym patronie. Św. Siostra Faustyna…

Wybór nowej Przełożonej Generalnej i Zarządu Zgromadzenia

13 maja 2022 roku w czasie trwania XIX Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wybrano nową przełożoną generalną. Została nią m. Miriam Janiec ISMM. Dokonano także wyboru nowego Zarzadu Zgromadzenia. Wikarią generalną została s. M. Petra Kowalczyk ISMM, a radnymi:…

XIX Kapituła Generalna

4 maja 2022 roku w Domu rekolekcyjnym w Derdach koło Warszawy rozpoczęła się XIX Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W czasie jej trwania zostaną podjęte najważniejsze sprawy dotyczące dalszego rozwoju Zgromadzenia oraz prowadzonych przez nie dzieł apostolskich. Zostanie także wybrany nowy Zarząd Zgromadzenia. Prosimy…

NOWY ROK!

Święta Faustyna jest dla nas, apostołów Bożego miłosierdzia, wzorem, jak przeżyć ostatnie chwile roku i z ufnością powierzyć siebie, bliskich i cały świat w ręce Boga, który nas do końca umiłował! W swoim „Dzienniczku” zanotowała: Wigilia Nowego Roku. (…) W końcu uderza godzina dwunasta, godzina ostatnia roku ¾…