Wielkanoc 2024

Niedziela Przewodnia, czyli święto Miłosierdzia. (…)
Dusza moja tonęła w niepojętej radości
i dał mi Pan poznać całe morze i przepaść niezgłębionego miłosierdzia swego.
O, gdyby to dusze zrozumieć chciały, jak bardzo ich Bóg miłuje! (…)
Kiedy byłam złączona z Panem, poznałam,
jak wiele dusz uwielbia to miłosierdzie Boże.

Dzienniczek 1073

Drodzy Apostołowie Bożego Miłosierdzia!

Przeżywając tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa mamy możliwość po raz kolejny i jeszcze głębiej niż dotąd zanurzyć się w niezgłębionym miłosierdziu Boga.

Wobec ogromu miłości, która doprowadziła Jezusa do decyzji oddania życia za każdego z nas i wobec potęgi miłosierdzia, którą widzimy w Jego zmartwychwstaniu możemy jedynie stanąć w pokorze i uwielbiać to nieskończone miłosierdzie naszego Boga.

Niech czas radości paschalnej wypełni nasze serca wdzięcznością za dar odkupienia i rozpali w nas pragnienie głoszenia miłosierdzia tym, którzy jeszcze nie doświadczyli Bożej miłości.

Łączmy się w modlitwie uwielbienia w tym świątecznym czasie, a także w dzień Święta Miłosierdzia.

Z życzeniami radosnych i pełnych pokoju Świąt Zmartwychwstania!

s. M. Emanuela Gemza ISMM
z Siostrami z “Faustinum”

Kraków- Łagiewniki, Wielkanoc 2024