Wielkanoc 2022

Tegoroczne Święta Paschalne przeżywamy w obliczu bolesnych wydarzeń, jakie dzieją się w świecie,
a które w jakimś stopniu dotykają każdego z nas. To nasza Pascha. Jednego jednak możemy być pewni:
Pascha przeżyta z Jezusem prowadzi zawsze do nowego życia. I choć zło zdaje się dziś triumfować,
zwycięstwo już się dokonało.

Jezus umarł za nas i zmartwychwstał, pokonując wszelkie zło.
To On jest Zwycięzcą!

Życzymy i o to się modlimy, by każdy z nas stał się uczestnikiem Jezusowego zwycięstwa,
przyjmując Go jako swego Pana i Zbawiciela. Niech przez ten akt zaufania, będzie nam dane doświadczyć głębi Jezusowego pokoju, a także radości i mocy płynącej z Jego słów: „Miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33).

tulipany

Złączone w paschalnej radości
Siostry z „Faustinum”