Święta Siostra Faustyna prorokiem Miłosierdzia

Zapraszamy do obejrzenia drugiej konferencji z cyklu: Misja i duchowość św. Siostry Faustyny, p.t. “Święta Siostra Faustyna prorokiem Miłosierdzia”, wygłoszonej przez s. Marię Faustynę Ciborowską ISMM podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty Faustinum.

Treść konferencji można także znaleźć w podręczniku p.t. “Misja Miłosierdzia”.

Po wysłuchaniu konferencji zapraszamy do refleksji:

  • Czy odnajduję się w biblijnej postaci Jonasza? W jakich sytuacjach i dlaczego mogę się z nim utożsamić?
  • Jak mocne dziś jest we mnie pragnienie, by stać się prorokiem, czyli apostołem miłosierdzia? Jakie mam trudności z realizacją tego pragnienia? Czego się boję?

Podręcznik formacyjny
“Misja Miłosierdzia” wraz z zeszytem ćwiczeń
można zamówić w sekretariacie “Faustinum”.