Święto Bożego Miłosierdzia

Zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu: Misja i duchowość św. Siostry Faustyny, p.t. “Święto Bożego Miłosierdzia”. Wygłosiła ją s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty „Faustinum”.

Treść konferencji można także znaleźć w podręczniku p.t. “Misja Miłosierdzia”.

Po wysłuchaniu konferencji zapraszamy do refleksji:

  • Czym dla mnie jest Święto Miłosierdzia i jak je przeżywam?
    Czy doświadczyłem jakiejś szczególnej łaski w tym dniu. Jeśli tak, to jakiej?
  • Jak rozumiem łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar i jak ją przeżywam?

Podręcznik formacyjny
“Misja Miłosierdzia” wraz z zeszytem ćwiczeń
można zamówić w sekretariacie “Faustinum”.