Poznawanie Boga w tajemnicy miłosierdzia

Zapraszamy na konferencję z pierwszego roku formacji podstawowej z cyklu ABC życia duchowego, p.t. “Poznawanie Boga w tajemnicy miłosierdzia”, wygłoszonej przez s. Miriam Janiec ISMM podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty Faustinum.

Treść konferencji można także znaleźć w podręczniku p.t. „Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie”.

Po wysłuchaniu konferencji zapraszamy do refleksji:

  • Czy do tej pory starałem się bardziej poznać Boga i w jaki sposób to czyniłem? Jaką duchową praktykę podejmę w najbliższym czasie, by bardziej Go poznać?
  • Jaki wpływ na moje codzienne życie ma odkrywana przeze mnie tajemnica miłosierdzia Bożego?

Podręcznik formacyjny
„Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie” wraz z zeszytem ćwiczeń
można zamówić w sekretariacie „Faustinum”.