Świadczyć o miłosierdziu

„W relacji do takiego obrazu naszego pokolenia, który musi budzić głęboki niepokój, wracają do nas te słowa, jakie w momencie Wcielenia Syna Bożego odezwały się w Maryjnym Magnificat: słowa mówiące o „miłosierdziu, które trwa z pokolenia na pokolenie”. Biorąc głęboko do serca wymowę tych natchnionych słów, przykładając je do własnych doświadczeń i cierpień wielkiej rodziny ludzkiej, Kościół naszej epoki musi uświadomić sobie szczególną i pogłębioną potrzebę tego, aby w całym swoim posłannictwie świadczyć o miłosierdziu Boga” (Dives in misericordia, nr 12).

Maryja, która w swoim życiu w sposób wyjątkowy doświadczyła miłosierdzia Bożego wyśpiewuje swoje Magnificat uwielbiając Boga. To doświadczenie miłosiernej miłości Stwórcy sprawia, że Maryja widzi miłosierdzie trwające „z pokolenia na pokolenie” w całej historii ludzkości i daje o nim świadectwo w swoim życiu.

Jakie przejawy Bożego miłosierdzia w Twoim życiu dostrzegasz w minionym tygodniu?

Czy dzielisz się z innymi tym, jak Bóg działa w twojej codzienności?

„O Panie miłosierny, obsypałeś mnie tymi darami jedynie z miłosierdzia; widząc wszystko w sobie darmo dane, w najgłębszej pokorze uwielbiam niepojętą dobroć Twoją” (Dz. 1523)

 „Na co spojrzę, wszystko mi mówi o Jego miłosierdziu” (Dz. 651).