V Niedziela Wielkanocna

Ewangelia (J 15, 1-8)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeżeli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

a

„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny (Dz. 969, 1630, 1231)

Córko moja, wszystko, co istnieje, twoim jest. I odpowiedziałam Panu: Niczego nie żąda serce moje, tylko Ciebie jednego, o Skarbie serca mojego; za wszystkie dary, które mi dajesz, dziękuję Ci, o Panie, ale ja żądam tylko Serca Twego. Choć wielkie są niebiosa, niczym są dla mnie bez Ciebie; Ty dobrze wiesz, o Jezu, że ustawicznie omdlewam z tęsknoty za Tobą. Wiedz o tym, córko moja, że co inne dusze dostąpią w wieczności, ty już teraz tego kosztujesz.

Jezu mój, wzmocnij me siły duszy, aby nic nie zyskał nieprzyjaciel. Bez Ciebie jestem słabością samą, bez łaski Twojej czym jestem, jak nie otchłanią nędzy mojej. Nędza jest moją własnością.

Nie z Serafinem łączysz się, Boże, 
Ale z człowiekiem mizernym, 
Który bez Ciebie nic uczynić nie może, 
Ale Tyś dla człowieka zawsze miłosierny.
a

  • Jezus mówi, że już jestem czysty dzięki słowu, które wypowiedział do mnie… 
  • Czy staram się wsłuchiwać codziennie w żywe Słowo mojego zmartwychwstałego Pana i w ten sposób w Nim trwać?
  • Będę prosił Ducha Świętego o łaskę gorącego pragnienia zgłębiania Słowa Bożego!