Słuchanie Słowa ze św. Faustyną

Zapraszamy Was na wspólną drogę ze Słowem Bożym oraz „Dzienniczkiem” św. Faustyny. Ufamy, że będzie to nam pomagało bardziej odkrywać Miłosierdzie w Piśmie Świętym i jeszcze owocniej świadczyć o miłosiernej miłości naszego Pana!