IV Niedziela Okresu zwykłego

Ewangelia (Mk 1, 21-28)

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga».

Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego! » Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.

A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

 

„Dzienniczek” św. Siostry Faustyny (Dz. 1464, 1465)

„ (…) Modląc się za grzeszników i ofiarując wszystkie cierpienia [doznałam ataków szatańskich]. 

Zły duch znieść tego nie mógł. [Ukazał mi się w postaci widziadła i to] widziadło mówiło mi: Nie módl się za grzeszników, ale za siebie, bo będziesz potępiona. Nie zważając wcale na szatana, modliłam się z podwójną gorliwością za grzeszników. Zły duch zawył z wściekłości: O, gdybym miał moc nad tobą – i znikł. Poznałam, że cierpienie i modlitwa moja krępowały szatana i wiele dusz wyrwałam z jego szponów”.

 

  • Żyjesz na co dzień świadomością, że Jezus ma władze nad wszystkim?
  • Cieszysz się, że Bóg, który jest niegraniczony w swojej potędze zaprasza Cię do bliskiej, pełnej miłości relacji?
  • Wyznaj dziś Jezusowi swoją wiarę i zaproś Go na nowo do swojego życia jako swojego jedynego Pana i Zbawiciela!