Rocznica kanonizacji Siostry Faustyny 2021

30 kwietnia 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II dołączył do grona świętych naszą patronkę – Siostrę Faustynę. Tego dnia ustanowił także Święto Miłosierdzia dla Kościoła na całym świecie. Mówił wtedy na Placu św. Piotra w Rzymie:

„Kanonizacja Siostry Faustyny ma szczególną wymowę. Poprzez tę kanonizację pragnę dziś przekazać orędzie Miłosierdzia nowemu tysiącleciu. Przekazuję je wszystkim ludziom, aby uczyli się coraz pełniej poznawać prawdziwe oblicze Boga i prawdziwe oblicze człowieka.

Miłość Boga i miłość człowieka  są bowiem nierozłączne, jak przypomina Pierwszy List św. Jana: Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania (5, 2). W takich słowach Apostoł wyraża prawdę o miłości, wskazując, że jej miarą i kryterium jest wypełnianie przykazań.

Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru  z siebie. Tej  miłości można nauczyć  się  jedynie  wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim  Sercem, stajemy się zdolni  patrzeć na  braci nowymi  oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie miłosierdzie!”

Niech te słowa świętego papieża będą dla nas nowym impulsem do otwierania naszych serc na doświadczenie Bożego Miłosierdzia i okazywanie go tym, wśród których żyjemy na co dzień.