Obraz Jezus Miłosiernego

Zapraszamy na kolejną konferencję z cyklu: Misja i duchowość św. Siostry Faustyny, p.t. “Obraz Jezusa Miłosiernego”. Wygłosiła ją s. Maria Faustyna Ciborowska ISMM 19 lutego 2022 roku, podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty „Faustinum”.

Treść konferencji można także znaleźć w podręczniku p.t. “Misja Miłosierdzia”.

Po wysłuchaniu konferencji zapraszamy do refleksji:

  • Jakie przesłanie słyszę od Jezusa kiedy osobiście kontempluję Go na tym obrazie i do czego mnie zaprasza?

  • Który z elementów obrazu jest mi najbliższy i dlaczego?

  • Jak do tej pory rozumiałem na czym polega cześć obrazu Jezusa Miłosiernego? Jakich nowych rzeczy dowiedziałem się o właściwym kulcie tego obrazu?

Podręcznik formacyjny
“Misja Miłosierdzia” wraz z zeszytem ćwiczeń
można zamówić w sekretariacie “Faustinum”.