W codzienności z Bogiem

Zapraszamy na konferencję z cyklu ABC życia duchowego, p.t. “W codzienności z Bogiem”, wygłoszonej przez s. Miriam Janiec ISMM podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty Faustinum.

Treść konferencji można także znaleźć w podręczniku p.t. „Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie”.

Po wysłuchaniu konferencji zapraszamy do refleksji:

  • Jakie napotykam trudności w przebywaniu z Bogiem w codzienności życia?
  • Co może mi pomóc, by bardziej być z Bogiem w codzienności i dostrzegać działanie Jego miłosierdzia pośród wydarzeń życia?

Podręcznik formacyjny
„Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie” wraz z zeszytem ćwiczeń
można zamówić w sekretariacie „Faustinum”.