Nowi członkowie „Faustinum”

20 listopada na zebraniu Zarządu do Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” zostało przyjętych 3 nowych członków: 2 kapłanów z Włoch i 1 osoba świecka z Polski.

Cieszymy się, że do naszej wspólnoty dołączyli nowi apostołowie Jezusa Miłosiernego, którzy pragną jeszcze pełniej włączyć się w misję św. Siostry Faustyny i nieść Orędzie Miłosierdzia całemu światu. Życzymy im, aby stale wzrastali w ufności i z oddaniem służyli tym, do których miłosierny Jezus ich posyła.