Lectio divina i lectio misericordia

Zapraszamy na konferencję z pierwszego roku formacji podstawowej z cyklu ABC życia duchowego, p.t. “Lectio divina i lectio misericordia”, wygłoszonej przez s. Miriam Janiec ISMM podczas spotkania formacyjnego Krakowskiej wspólnoty Faustinum.

Treść konferencji można także znaleźć w podręczniku p.t. „Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie”.

Po wysłuchaniu konferencji zapraszamy do refleksji:

  • Jak często czytam Biblię lub medytuję zawarte w niej Słowo Boże? Jakie mam w tym trudności? Co uczynię, by bardziej regularnie słuchać słowa Bożego?
  • Czy potrafię w Biblii odnajdywać objawiające się miłosierdzie Boga? Co sprawia mi w tym trudność? Jak św. Siostra Faustyna może mi w tym pomagać?

Podręcznik formacyjny
„Pozwól Bożemu miłosierdziu działać w tobie” wraz z zeszytem ćwiczeń
można zamówić w sekretariacie „Faustinum”.