Nowi członkowie „Faustinum”

Na majowym zebraniu Zarządu do grona członków Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia “Faustinum” zostały przyjęte 3 nowe osoby. Są nimi: jedna osoba z Francji i dwie ze Słowacji. Cieszymy się, że do naszej wspólnoty dołączyli nowi apostołowie Jezusa Miłosiernego, którzy pragną wypraszać miłosierdzie Boże dla świata i żyć tajemnicą Bożego miłosierdzia. Życzymy im, by doświadczając duchowego wsparcia swojej patronki – św. Siostry Faustyny, w swoich środowiskach byli świadkami Bożej miłości i ofiarnej służby bliźnim.