Miłosierna miłość Matki

„Ta właśnie „miłosierna” miłość, która potwierdza się nade wszystko w zetknięciu ze złem moralnym i fizycznym, stała się w sposób szczególny i wyjątkowy udziałem serca Tej, która była Matką Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego – udziałem Maryi. I nie przestaje ona w Niej i przez Nią nadal się objawiać w dziejach Kościoła i całej ludzkości. Jest to objawienie szczególnie owocne, albowiem opiera się w Bogarodzicy o szczególną podatność macierzyńskiego serca, o szczególną wrażliwość, o szczególną zdolność docierania do wszystkich, którzy tę właśnie miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze strony Matki” (Dives in misericordia, nr 9).

Maryja jest dla nas niezwykłym darem Bożego Miłosierdzia. Bóg wiedział, że potrzebujemy Matki – Tej, która wszystko rozumie, która ogarnia nas i przytula z miłością do swojego Niepokalanego Serca – dlatego dał nam Maryję za Matkę, a nas oddał w  Jej  macierzyńską opiekę. To przez Maryję Bóg zsyła nam wszelkie łaski. Jego miłosierdzie przychodzi do nas przez Jej Niepokalane Serce ukształtowane na wzór miłosiernego Serca Jezusa.

Jak wygląda Twoja relacja z Maryją?

Czy zwracasz się do Niej jak do najbliższej osoby, która zna Ciebie, kocha i otacza swoją macierzyńską troską?

Czy zawierzasz Jej swoje życie, powołanie, rodzinę i wszystkie swoje sprawy?

„Maryjo, Matko moja i Pani moja, oddaję Ci duszę i ciało moje, życie i śmierć moją, i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, o Matko moja. Okryj swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała, i broń mnie swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi” (Dz. 79).

„Maryjo, Matko moja najdroższa, kieruj moim życiem wewnętrznym, aby ono było miłe Synowi Twojemu” (Dz. 240).